Groen onderwijs internationaler en meer gericht op innovatie

27 oktober 2016 -26 oktober 2016 - Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar...
Lees verder

Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025

25 oktober 2016 -Eric Hubers en Hennie de Haan hebben vandaag als voorzitters van de Vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP en de...
Lees verder

LTO Nederland: Efficiënt grondgebruik meer effect op klimaat dan aanleg bossen

25 oktober 2016 -Volgens LTO Nederland heeft een efficiënt gebruik van grond en de verbouw van landbouwgewassen een gunstiger effect op het klimaat......
Lees verder

Overzicht nieuwsNIEUWS

LTO: ‘Vertaal advies in doe-agenda’

dinsdag 25 oktober 2016 – Het advies van de SER-commissie ‘Versnelling van verduurzaming van de veehouderij’ biedt aanknopingspunten om invulling te geven aan een versnellingsaanpak ...

Overzicht uitgelichtUITGELICHT

Ondertekening manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’

woensdag 26 oktober 2016 – Dertig organisaties, variërend van brancheorganisaties in de agri-food sector, producenten van organische bodemverbeteraars tot natuur- en milieuorganisaties ...

KORT NIEUWS

LTO zoekt bestuurder Gezonde Dieren

donderdag 27 oktober 2016 – LTO Nederland is op zoek naar een landelijk bestuurder Gezonde Dieren. Die moet de aftredende portefeuillehouder Toon van Hoof opvolgen.

Advies Nijpels vraagt aanscherping

donderdag 27 oktober 2016 – Het advies van de commissie Nijpels, dat dinsdag is gepresenteerd, vraagt om nadere uitwerking. LTO heeft eerder al aangegeven dat dit advies omgezet moet ...

Boomkwekers ondersteunen bosbouwplan

donderdag 27 oktober 2016 – Nederlandse boomkwekers ondersteunen het initiatief van een aantal organisaties onder leiding van Staatsbosbeheer om het bosareaal in Nederland met 100.000 ...

Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)

TTIP vlaggen (groot) 0001.jpg  

 

Inzet LTO Nederland voor verkiezingen Tweede Kamer

NL Next Level campagnebeeld.jpg

 

 


Fosfaatrechten voor Melkveehouderij

Kunstmestrooien (rijdt vanaf erf).jpg