Aanmelden voor de kennis- en netwerkdag LTO Bomen & Vaste planten op 20 december 2018

Op 20 december 2018 organiseert de LTO vakgroep Bomen & Vaste planten voor haar leden een landelijke kennis- en netwerkdag. U bent hiervoor van harte uitgenodigd, samen met uw partner en medewerkers.
Hieronder kunt u zich aanmelden.


Uw naam


Bedrijfsnaam


Bedrijfsadres


E-mailadres


 Lid van LTO Noord/ZLTO/LLTB?

ja, van LTO Noord
ja, van ZLTO
ja, van LLTB
nee

Indien lid, lidmaatschapsnummer


Aantal personen ALV**:


ALV Cultuurgroep Fruitgewassen


ALV Cultuurgroep laan-, bos- en parkbomen met cultuurgroep Bos & Haagplantsoen


ALV Cultuurgroep Vaste planten


Aantal personen kennisdag Bomen en vaste planten**


Dieetwensen


Opmerkingen:


**Bij het aantal personen vult u in hoeveel mensen er per onderdeel komen. Stel u komt met 2 personen naar de ALV en later komen er nog 2 personen bij voor de Kennisdag dan vult u dus 2 personen in bij de betreffende cultuurgroep en 4 personen bij de kennisdag.

verplicht veld


Naar boven