Agrarische sector wil aandeel leveren in Energieakkoord

De agrarische sector kan en wil een substantieel aandeel leveren in het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Boer en tuinder kunnen een belangrijke rol spelen bij decentrale energieopwekking. Wind op land, zonne-energie, aardwarmte  en lokale biomassa zijn daarbij belangrijke sporen. Zo reageert LTO Nederland op het bericht dat op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een nationaal Energieakkoord.
 
In de onderdelen van het Energieakkoord die vandaag bekend zijn gemaakt, speelt de inzet van land- en tuinbouw nog geen rol. Bij het afsluiten van een definitief akkoord, later deze zomer, is dat naar verwachting van LTO wel het geval. De sector heeft grote mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening.
“De glastuinbouw levert bijvoorbeeld met de uiterst efficiënte WKK’s nu al 10 procent van de Nederlandse elektriciteit”, aldus Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskacht Nederland. Hij herinnert aan het rapport van ING dat de agrarische sector aanwijst als Nederlandse koploper op het gebied van energiebesparing.
 
Groene groei
“Energieverduurzaming in de agrarische sector levert groene groei voor onze kwakkelende economie”, verwoordt Van Ruiten de inzet van LTO Nederland bij de gesprekken over het Energieakkoord. LTO is er nauw bij betrokken en praat mee over gebouwde omgeving, energie-innovatie en de energie-intensieve industrie.
Het Energieakkoord dient volgens Van Ruiten de basis te zijn voor een consistent en samenhangend energiebeleid in het komende decennium. “Voor de glastuinbouw steken we daarbij in op een verbeterd CO2-sectorsysteem, het behoud van WKK en ondersteuning van verdere verduurzaming via het programma Kas als Energiebron.”

12 juli 2013

BRON:
LTO Nederland
Naar boven