Melkveehouders verduurzamen hun bedrijf continu!

Statement LTO Nederland belactie Milieudefensie ‘Eerlijke melk’

Nederlandse melkveehouders hebben al veel stappen gezet in het duurzamer inrichten van hun bedrijf. Dat houdt vandaag niet op, maar is een continu proces. LTO Nederland ziet de belactie van Milieudefensie van dit weekend niet als éénzijdige kritiek, maar eerder als een waardering en aanmoediging voor melkveehouders voor de stappen die zij hebben gezet zijn en nog gaan zetten.

Dankzij deze continue verduurzaming is de zuivelsector in Nederland toekomstbestendig en bovendien wereldwijd gewaardeerd. Dat is goed voor de planeet, de consument én voor de melkveehouder en zijn zuivelonderneming. 
Nederlandse koeien eten vooral gras en mais van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving. In het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren bijvoeren, wordt sinds 2015 100% verantwoord geteelde soja gevoerd. Soja is 1,25% van het totale dieet. Daarnaast is de uitstoot van broeikasgassen per liter melk in Nederland een van de laagste ter wereld en laten ieder jaar steeds meer melkveehouders hun koeien in de wei grazen.  

Dat al deze inspanningen niet geheel in de prijs die de melkveehouder ontvangt voor zijn liter melk terug te vinden is, is waar. LTO Nederland vindt over de hele linie dat de waardering voor de inspanningen van boeren en tuinders mager is. Maar de prijs voor landbouwproducten en dus ook voor melk is van veel factoren afhankelijk. Onder meer van de handel in zuivel op de wereldmarkt. Er zijn jaren dat de inkomens onder druk staan en de boer weinig verdient. Prijzen van zuivel schommelen. Na een periode van lage prijzen is de melkprijs nu gestegen. Dat is een goede ontwikkeling en welkom voor Nederlandse melkveehouders, zeker gezien de investeringen die zij gedaan hebben en nog willen doen op het gebied van duurzaamheid. 

De melkveehouders van LTO Nederland werken in Duurzame Zuivelketen samen met NZO en andere partijen in de keten aan verdere verduurzaming van de melkveehouderij en zuivelsector. Er zijn verschillende maatregelen en duurzaamheidsprogramma’s die melkveehouders stimuleren hun bedrijfsvoering aan te passen.

16 september 2017

BRON:
Maarten Leseman
Naar boven