Ophokplicht blijft, vervoersverbod stopt

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen wordt 9 januari ingetrokken. Overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, waaronder de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.

In Biddinghuizen werd eerder een zeer besmettelijke variant van vogelgriep geconstateerd. Dat was reden om een vervoersverbod in te stellen. Dat verbod wordt met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
Een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld. Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis. De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.
 

08 januari 2018

BRON:
LNV
Naar boven