Meer informatie over tomato chlorosis virus

Eind 2017 is bij drie tomatenteeltbedrijven tomato chlorosis virus (ToCV) geconstateerd. De NVWA kwalificeert dit als quarantaine-organisme (IAI). Er is meer informatie beschikbaar via www.TuinbouwAlert.nl

Het tomato chlorosic virus (ToCV) wordt overgebracht door de adulten van witte vlieg: Trialeurodes vaporariorum (kaswittevlieg) en Bemisia tabaci (tabakswittevlieg). De overdracht verloopt relatief snel. Witte vlieg kan het virus al binnen één uur overbrengen tijdens het voeden, maar verloopt uiteraard effectiever naarmate de witte vlieg zich langer voedt aan het gewas. Om verdere verspreiding te voorkomen is beheersing van witte vlieg van groot belang. 
Sinds begin januari 2018 voert de NVWA bij tomatenbedrijven een onderzoek uit naar aanwezigheid van planten die met het ToCV zijn besmet. Het onderzoek duurt circa drie weken. In deze periode bezoeken inspecteurs van de NVWA risicogericht teeltbedrijven. Als bij een bedrijf met ToCV besmette planten worden aangetroffen, is een eliminatiescenario van kracht. Dat betekent dat besmette planten worden verwijderd en vernietigd en wittevlieg afdoden.
Voor meer informatie werken CBL (supermarkten), GroentenFruit Huis, LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland, NFO en Plantum samen. www.TuinbouwAlert.nl.

12 januari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven