Rapport Natuurmonumenten bijdrage discussie biodiversiteit

Het rapport dat Natuurmonumenten vandaag uitbracht over daling van het aantal insecten op twee onderzochte locaties, draagt bij aan de gedachtevorming over herstel van de biodiversiteit in Nederland. Insecten zijn een belangrijke graadmeter. “We moeten voor herstel van de biodiversiteit breed kijken naar meerdere indicatoren. Dit rapport kunnen we daarbij gebruiken”, zegt LTO bestuurder Ingrid van Huizen.

Natuurmonumenten baseert de conclusies op onderzoeken in twee natuurgebieden in Nederland, rondom Tilburg en nabij Wijster. Daar hebben onderzoekers over meerdere jaren vastgesteld dat bij vijf van de zes onderzochte groepen van insecten, het aantal behoorlijk is gedaald. Daarmee, aldus Natuurmonumenten, sluit het rapport ook aan bij de bevindingen in Duits onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd. “Dat onderzoek was aanleiding om 19 partijen bij elkaar te roepen voor de Verklaring van Driebergen. Wij hebben ook een handtekening gezet en wij werken actief mee aan het verder invullen van de kaders voor een plan dat de biodiversiteit in Nederland moet herstellen. Biodiversiteit is een direct belang voor boeren”, vult Van Huizen aan. “Een rijk bodemleven is een indicatie voor een vruchtbare bodem en een rijke bodem is ook goed voor de flora en de fauna boven de grond.”

De conclusies die directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten in het persbericht verbindt aan dit onderzoek, leggen onnodig druk op het proces van het plan voor herstel biodiversiteit. “Wat hij doet hoeft niet. We zijn echt wel overtuigd dat de gangbare landbouw toe is aan verandering waarin meer natuurlijke processen geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering. Met de vinger wijzen, helpt niet om boeren in de ‘goede stand’ te krijgen. Biodiversiteit herstel kan niet zonder boeren. Sterker nog, boeren kunnen biodiversiteit produceren. Daarom is het goed om vooral samen na te denken en samen te werken aan een goed plan. Daar doen wij aan mee”, besluit Van Huizen. 

Het rapport van Natuurmonumenten gaat voorbij aan de vraag of andere economische sectoren en het gebruik van de openbare ruimte invloed zouden kunnen hebben op de afname van het aantal insecten. Vrij snel krijgt de gangbare landbouw de kritiek als er minder insecten zijn. “Het zou goed zijn als de onderzoekers van Nijmegen en Wageningen ook proberen in beeld te brengen wat de effecten zijn van bijvoorbeeld vliegverkeer, industrie of onze reizen naar verre oorden. Daar lees ik nog weinig over.”

Lees verder https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/dramatische-afname-van-insecten?r=1

14 mei 2018

BRON:
Naar boven