Vergoedt landschapselementen via GLB

LTO Nederland in coalitie met BoerenNatuur, De Landschappen en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap, doet een beroep op minister Schouten van Natuur (LNV) om landschapselementen op boerengrond toch op te nemen bij de subsidiabele oppervlakte voor actieve agrariërs in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De consequenties voor de hectare vergoeding zijn voor de overheid minimaal, en voor boeren een grote stimulans.

Uit een eerste schatting blijkt dat het oppervlak landschapselementen slechts gering is ten opzichte van een totaal van bijna 1,9 miljoen hectare subsidiabele oppervlakte nu. Daardoor zal de hectare vergoeding slechts heel weinig veranderen, minder dan € 2 per hectare. Voor de boeren die wel landschapselementen inzetten maakt het echter een groot verschil. Zij krijgen de extra hectarevergoeding als beloning voor hun inspanningen voor landschapselementen.    

Boeren hebben ambitie en mogelijkheden om de kwaliteit van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en singels te verbeteren. Het belang van dergelijke elementen voor natuur, biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap staat buiten kijf. In de huidige tranche van het GLB houdt Nederland landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte van pijler 1. De EU biedt lidstaten echter wel mogelijkheden om deze elementen in de hectarevergoedingen op te nemen. Omringende landen als België, UK, Duitsland en Frankrijk maken hier dan ook gebruik van. Daarmee erkennen die landen dat landschapselementen een structureel onderdeel zijn van de agrarische bedrijfsvoering.

Lees verder brief aan minister Schouten

06 juni 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven