Besluit ingrepen bij pluimvee

De vakgroep LTO/NOP vindt het teleurstellend dat minister Schouten (LNV) toch vasthoudt aan het verbod op snavelbehandeling voor leghennen en had liever gezien dat dit aan de markt was overgelaten. Het grootste deel van de leghennen wordt al niet meer aan de snavel behandeld, dus de markt doet zijn werk. Dat advies heeft de sector ook gegeven in de rapportage van de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee.
 
Met het besluit van de minister is het vanaf 1 september 2018 niet langer mogelijk om snavels bij legkippen te behandelen. Dat geldt dan ook voor vleeskuikenmoederdieren van reguliere vleeskuikens. Overigens geeft de minister vrijstelling van dit verbod tot 1 januari 2019.
 
LTO/NOP is wel tevreden met het uitstel van 5 jaar voor de voorgenomen verboden op het snavelbehandelen bij kalkoenen, legouder- en grootouderdieren, de moederdieren van tragergroeiende rassen vleeskuikens én de hanen uit de vermeerderingssector. Daar was door de vakgroep ook op ingezet. Er is meer tijd en onderzoek nodig voordat deze ingrepen verantwoord achterwege gelaten kunnen worden.
 
Per 1 september 2021 gaat het verbod in op het verwijderen van een deel van de achterste teen bij hanen in de vermeerderingssector. Het advies van de Stuurgroep om dit verbod tegelijk te laten lopen met de andere ingrepen en om die reden uit te stellen tot 1 september 2023 is door de minister niet overgenomen. De sector acht een oplossing voor september 2021 echter niet realistisch.
 
 

12 juni 2018

BRON:
LTO/NOP
Naar boven