Kalverhouders krijgen subsidie voor dierenwelzijn en milieu

Op 11 juni 2018 is door de minister van LNV de regeling gepubliceerd waarmee kalverhouders subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die ammoniak in kalverstallen reduceren. Door de vakgroep Kalverhouderij van LTO Nederland is hier het afgelopen jaar intensief contact over geweest met de overheid, om de regeling zo goed mogelijk in te vullen.
Binnenkort wordt uitgebreider gecommuniceerd over de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de regeling, die in oktober dit jaar voor de eerste keer wordt opengesteld en in september 2019 nogmaals. Dan kunnen kalverhouders een subsidieaanvraag indienen, die vervolgens door RVO.nl beoordeeld wordt. De welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniakmaatregelen zijn aparte onderdelen, waarvoor kalverhouders apart een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Voor beide onderdelen is elk maximaal € 7,5 miljoen beschikbaar. 

LTO Kalverhouderij is blij met de subsidieregeling. Het biedt kalverhouders de mogelijkheid te investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren zonder hoge meerprijs en het maakt het beter overbrugbaar om de soms noodzakelijke maar veelal dure maatregelen voor de reductie van ammoniakemissies te realiseren.
De volledige regeling kunt u hier vinden.

13 juni 2018

BRON:
LTO Kalverhouderij
Naar boven