LTO gaat voor goed en veilig werk

LTO Nederland maakt zich hard voor goed, veilig en eerlijk werk. En heeft daarom de intentieverklaring ondertekend die door Stigas is opgesteld. Stigas is kennisinstituut en gecertificeerde arbodienst voor de land- en tuinbouw. “We hebben een verantwoordelijkheid als werkgevers voor werknemers. De land- en tuinbouw is een arbeidsintensieve sector waar ook met zware machines wordt gewerkt en fysieke arbeid wordt verricht, dan kun je niet wegkijken als het over het veiligheid gaat”, aldus voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. Een ongeluk met een machine zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben voor de persoon zelf en voor zijn familie en vrienden. “Wij zetten ons in om leden en niet leden zich hier nog bewuster van te maken en daar ook naar te gaan handelen. Feit is dat wij er overtuigd van zijn dat we in het vergroten van de bewustwording het grootste resultaat bereiken als we dit samen met partijen in ons netwerk doen.”
  

20 juni 2018

BRON:
LTO Nederland, Stigas
Naar boven