Vertrouwensloket ziet stijging aantal meldingen

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ziet een stijging in het aantal meldingen over de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het Jaarverslag over 2017. Dit loket is een initiatief van LTO Nederland, Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het ministerie van Landbouw (LNV).

Een verklaring voor deze toename is tweeledig. Meerdere sectoren in de veehouderij kampen met zorgelijke economische situatie of onzekerheid over wet- en regelgeving, waardoor veehouders in de problemen kwamen. Soms met verminderde zorg voor de dieren tot gevolg. De andere oorzaak is positiever van aard: de erfbetreders pakken steeds actiever hun rol op en doen vaker dan voorheen een melding. Het Vertrouwensloket stimuleert en traint erfbetreders (onder meer de adviseurs van mengvoer of bank en de dierenarts), om vroegtijdige signalen op te pikken en hun rol daarin te pakken. Dat vraagt tegelijkertijd dat het loket meer een informatie- en adviespunt wordt in plaats van een meldpunt.

Meldingscijfers
Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren maakt in het jaarrapport 2017 inzichtelijk hoeveel waardevol werk is verricht om het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen en veehouders weer op de goede weg te helpen. In 2017 kreeg het Vertrouwensloket 114 meldingen van (mogelijke) verwaarlozing, waarvan 25% situaties betreft die eerder zijn gemeld (recidieven). Van het aantal meldingen is 70% door het Vertrouwensloket in behandeling genomen en 30% door anderen uit het regulier zorgcircuit opgepakt. Evenals voorgaande jaren gingen de meeste meldingen (75%) over rundveebedrijven. Het aantal meldingen over runderen nam ten opzichte van 2016 met 5% af. Het aantal meldingen over schapen-/geitenhouderij nam dit jaar met 6% af. Het aantal meldingen over varkensbedrijven was beperkt, maar nam ten opzichte van 2016 met 2% toe. Het aantal meldingen over pluimvee was evenals voorgaande jaren nihil.

Betere aansluiting reguliere zorg
Hoewel een aanzienlijk deel van de meldingen bij het Vertrouwensloket na een bezoek van preventie- en begeleidingsteam opgelost is, valt er nog veel te winnen. Volgens Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket, is het belangrijk dat de reguliere hulpverlening beter aansluit bij de belevingswereld van de boer. “De mensen achter het Vertrouwensteam beseffen goed hoe ingrijpend het is als zij aan de bel trekken bij een veehouder. We kijken waar de schoen wringt en zoeken mee in het netwerk van de veehouder naar structurele oplossingen.”

Over het Vertrouwensloket
Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg voor dieren op tijd een halt toe roepen en helpt veehouders die het overkomt weer op het juiste spoor te krijgen. Dit loket is een initiatief van de veehouderijsector. LTO Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het ministerie van LNV hebben samen met 21 organisaties waar erfbetreders in dienst zijn, afspraken gemaakt over ieders rol en bijdrage in het signaleren en aanpakken van verminderde dierzorg en dierverwaarlozing. Mensen die beroepsmatig bij een veehouder op het erf komen, kunnen bij het Vertrouwensloket terecht met vragen, voor advies of het doen van een melding over verminderde zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren). Maar ook burgers kunnen aankloppen bij het Vertrouwensloket. 
 

23 juli 2018

BRON:
Vertrouwensloket
Naar boven