75 miljoen voor bedrijfsovernamefonds jonge agrariërs

Het kabinet kondigde vandaag aan hoe het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren en tuinders, waarvoor in het regeerakkoord 75 miljoen beschikbaar is gesteld, er uit gaat zien.
Vanaf medio 2019 komt er een garantieregeling van 64 miljoen. Deze regeling maakt het voor financiers aantrekkelijker om leningen te verstrekken. Daarnaast wordt er 11 miljoen geïnvesteerd in opleidings- en coachingstrajecten rondom overnames. Hiermee gaat een nadrukkelijke wens van LTO Nederland in vervulling en geeft het kabinet een goede invulling aan een afspraak uit het regeerakkoord.
 De Garantieregeling VermogensVersterkendKrediet (VVK), die in nauw overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), LTO Nederland en andere betrokken partijen tot stand is gekomen, is nieuw en aanvullend op bestaande financiële en fiscale regelingen bij bedrijfsovername. Om in aanmerking te komen voor de Garantieregeling VVK zal het investeringsplan worden getoetst aan één van de criteria uit de visie ´Waardevol en Verbonden´ van Minister Schouten (LNV) die in september 2018 is gepresenteerd.
 “De continuïteit van agrarische gezinsbedrijven is ontzettend belangrijk en overname vergt forse investeringen voor de jonge ondernemers. Een goede ondersteuning gericht op een duurzaam toekomstperspectief is van groot belang,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “We zijn blij met de invulling die minister Schouten daar nu aan geeft. LTO Nederland zal, samen met het NAJK, betrokken blijven bij de verdere uitwerking zodat het bedrijfsovernamefonds echt tot tastbare voordelen voor jonge boeren en tuinders leidt.”
Lees voor meer informatie het artikel van Nieuwe Oogst: Schouten introduceert garantieregeling jonge boeren.
 
 

09 januari 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven