Citizens Dialogue

Allereerst wil ik u en uw naasten graag een heel gelukkig en gezond 2018 toewensen.Dat 2018 begint voor LTO Nederland goed. Komende dinsdag namelijk mogen we Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan op ons kantoor ontvangen. Hogan zal dan net als LNV-minister Carola Schouten optreden in een zogenoemde Citizens Dialogue. LTO is door het kabinet van Hogan gevraagd deze 'publieksdiscussie'' over het toekomstig Europees landbouwbeleid te organiseren. Bij ons op kantoor zullen boeren, en in Wageningen studenten, Hogan en Schouten bevragen op het toekomstig GLB.
Het komend jaar wordt een belangrijk jaar zijn voor dat landbouwbeleid. Niet alleen komt er in het voorjaar meer zicht op het budget, ook zullen dit jaar de contouren voor dat beleid scherper worden. Vragen over de omvang van het toekomstig budget, verdeling over de lidstaten verdeeld wordt en mogelijk een groter aandeel vergroening, moeten dit jaar beantwoord worden. Daarbij is het uittreden van de grote nettobetaler Groot-Brittannië van grote invloed. Als andere lidstaten niet meer gaan bijdragen, betekent dit een verlaging van het budget betekenen.
Ook de verdeling over de lidstaten wordt een stevig discussiepunt. Al jaren vinden de Oost-Europese lidstaten dat hun hectaretoeslagen meer in overeenstemming met het gemiddelde in Europa moeten komen. Verder leidt een toenemende maatschappelijke druk er toe dat de vraag hoe we om moeten gaan met de vergroening prominent op de agenda staat. Ook wil bijna iedereen een simpeler en meer op de lidstaat aangepast beleid.
Kortom, veel vragen. Hopelijk aanstaande dinsdag het begin van een aantal antwoorden.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

08 januari 2018

BRON:
Marc Calon
Naar boven