Nederland is te druk voor de wolf

Bijna alle zwervende wolven in Nederland zijn gedood door de botsing met een auto. Kan de wolf wel een goede plek vinden in Nederland? Eén wolvin heeft het zwerven door Nederland overleefd. Zij heeft een plek gevonden op een militair oefenterrein in België veilig omgeven door hoge hekken. Een andere wolf lijkt het vol te houden op de Veluwe. Dat is ook het eerste gebied, waar je aan denkt als leefgebied voor de wolf. Uitgestrekt natuurterrein en volop voedsel en waar nodig zijn voorzieningen getroffen om wild en activiteiten van mensen te scheiden. Tot dit omdenken ben ik gekomen, na weken van intensief nadenken over de gevolgen van de wolf in Nederland. De wolf kan een bijdrage leveren aan het natuurlijk evenwicht. Als vleesetend roofdier kan hij populaties van herten, zwijnen, vossen in toom houden. Maar dan moet hij wel eerst op de juiste plek terecht komen.

De afgelopen weken waren er zwervende wolven op zoek naar een nieuw leefgebied. Hongerend hebben ze zich vergrepen aan 40 schapen en lammeren. Om uiteindelijk dood te belanden in een wegberm. Niet erg diervriendelijk, niet voor de schapen, maar ook niet voor de wolf. Weinig aan te verbeteren, omdat we niet weten waar ze zich bevinden. Deze rondzwervende wolven vormen een veiligheidsrisico voor zichzelf en voor alle dieren en mensen, die zich op hun pad bevinden.

In Nederland zijn maar weinig organisaties voor introductie van de wolf, maar heten de wolf welkom als hij Nederland in wandelt. Laten we eerst nadenken over: waar zou een roedel wolven zonder conflict met de omgeving kunnen (over)leven?  Veluwe, de Drentse heidevelden, militaire oefenterreinen, grote duingebieden? Wolvendeskundigen mogen het zeggen. Want daarna kunnen ze de zwervende wolven vangen en uitzetten in geschikt gebied. Terrein afbakenen met een flink hek. De dassen overleven ook beter, nadat ze met hekjes afgeschermd werden van wegen. Daarna zullen minder wolven gedood worden en kunnen de onbedoelde prooidieren effectief beschermd worden. Verder trekt een ingevuld territorium geen nieuwe wolven aan.

Blijft één prangende vraag over: wat te doen met de kleine wolfjes? Misschien dat de wolvinnen aan de prikpil kunnen: dan worden er alleen wolfjes geboren, als dat voor de in stand houding van de roedel noodzakelijk is. Tja, dat is wel weer menselijk ingrijpen. Hier botsen de visies op de wolf in Nederland. Actief introduceren van de wolf, waar nauwelijks draagvlak voor is, kan niet zonder hulp van de mens. Zij die dat wel geloven, hebben echt een te romantisch beeld van natuur in Nederland.

Saskia Duives, voorzitter LTO vakgroep schapenhouderij

30 maart 2018

BRON:
Saskia Duives
Naar boven