Kwetsbaar

Afgelopen maanden ben ik geconfronteerd met enkele boomkwekerij-leden waar door ziekte of ongeval de bedrijfsvoering dreigde stil te vallen. Aangezien wij met een levend product werken, moet er iedere dag verzorgd worden. Zeker in het aflever- en plantseizoen, maar ook in de zomerperiode moet er beregend, geschoffeld, geknipt en gespoten worden.

 

Als de ondernemer dan langdurig of erger helemaal wegvalt, zit het gezin en medewerkers met een enorm dilemma en probleem. Zeker als er maar een iemand, namelijk jijzelf over alle kennis en informatie beschikt. Los van de financiële consequenties en de onzekerheid met bijbehorend verdriet, is de aansturing en daarmee de continuïteit van het bedrijf in gevaar. Van belang is dan dat zo veel mogelijk zaken zijn vastgelegd of gedeeld, dan wel weggelegd bij gezinsleden of medewerkers. Hoe kleiner het bedrijf, hoe kwetsbaarder. En daarmee is de noodzaak om zaken goed te regelen des te groter.

 

Is er iemand op de hoogte van certificaten, wet- en regelgeving en financiële administratie?

Is er ondersteuning in de teeltwerkzaamheden zowel in kennis als uitvoering?

Is bekend wat er moet worden opgeplant en verkocht?

Zijn afspraken en verkopen met klanten vastgelegd en terug te vinden?

Ben ik genoeg verzekerd?

 

Zaken waar men in deze wat rustigere zomerperiode eens over na zou kunnen denken. Om meer inzicht te krijgen in risico’s binnen de onderneming hebben wij een scan ontwikkeld. Als u naar Google gaat en zoekt op ‘Groen is leven’ dan verschijnen er een duurzaamheids- en een risicoscan.


Vul hem eens in,  gewoon omdat het interessant is.

Ik wens u veel plezier en hoop dat u het bovenstaande nooit nodig heeft.

 

11 juni 2018

BRON:
Henk Raaijmakers
Naar boven