Komt de vakgroep Melkgeitenhouderij ook naar u toe?

Er is veel te doen in geitenland. De vakgroep houdt zich voor en achter de schermen bezig met vele grote en kleine dingen. Met Elda kijken we hoe we GRIB verder kunnen verbeteren en uitrollen. Met Agrimedia praten we over het Geiten Event en de melkprijsvergelijking. En met de onderzoeksgroep met onder andere RIVM en Universiteit van Utrecht kijken we hoe het VGO onderzoek zo goed mogelijk kan worden vervolgd.

Ook zijn we, na lang proberen, weer in gesprek met LNV om te kijken naar de stikstof excretie norm die vorig jaar fors is verhoogd. We hopen hiervoor in overleg een betere norm te vinden. En we hopen een oplossing te vinden voor de bokjes die meer en meer op het bedrijf van geboorte blijven. Ze kosten veel ammoniak ruimte op de vergunning, maar deze ruimte is het grootste deel van het jaar niet nodig.

In de portefeuille Diergezondheid is het ook nooit saai. Sinds dit jaar staat Salmonella hoog op de agenda, maar ook voor bijvoorbeeld CL en Qkoorts zouden we graag zien dat we hier als sector zelf meer grip op krijgen.

 

Naast de actualiteit proberen we ook verder vooruit te kijken. Dit voorjaar hebben een aantal boeren en verwerkers samen een visie overhandigd aan de sector. Achter de schermen zijn we nu aan het kijken hoe we de ambities kunnen vertalen naar haalbare doelen en projecten. Hiervoor zijn vele ideeën besproken. Zo zou bijvoorbeeld de ambitie om met zijn allen goed geschoold te zijn, vertaald kunnen worden in het verdienen van punten door een workshop of studiedag bij te wonen. De ambitie om energie neutraal te worden kan vertaald worden in een nulmeting van het energieverbruik op de boerderij en bij de verwerkers.
Maar vinden we ook dat we iets moeten doen aan schaalgrootte? Het valt niet mee om hiervoor de argumenten te vinden. In en om Nederland groeit de vraag naar geitenzuivel en daar willen we graag de melk voor maken. Toch is nu ook Utrecht op slot voor uitbreiding. En heeft een motie van de Tweede Kamer om te komen tot geitenrechten het op een haar na niet gehaald.


De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij vindt het waardevol om hierover in kleine clubjes met elkaar van gedachten te wisselen. Dit hebben we op een paar plaatsen al gedaan en we willen dat vaker doen. De relatiebeheerders LTO Nederland nemen hiervoor initiatieven. Maar voel je vrij om ons uit te nodigen in de huiskamer, we komen graag!


Jos Tolboom is voorzitter van LTO Melkgeitenhouderij
jos@boerderijbreevoort.nl

12 juli 2018

BRON:
Jos Tolboom
Naar boven