Veel losse eindjes

Gelukkig is de ergste hitte voorbij en af en toe regent het. Daarmee lijkt het of we terug kunnen naar de normale gang van zaken, maar niets is minder waar. We missen nog enkele honderden millimeters vocht en het effect van de extreme droogte zullen we nog tot ver in het voorjaar merken.

 

Afgelopen vrijdag was er weer overleg binnen LTO Nederland over de extreme droogte. Onze wensen zijn helder: later mest uitrijden op grasland, mogen scheuren van grasland voor herinzaai, inzaaien van voedergewassen in plaats van vanggewassen en begrazen van de stoppel van de voedergewassen als ze geoogst zijn. Alleen op die manier kunnen we de achterstand in voederwinning nog een beetje inhalen. Ministerie van LNV vindt het prachtige ideeën, maar komt niet met concrete toezeggingen. Daar moet het tempo dus flink omhoog, want we moeten nu handelen en niet over een paar weken!

 

Bij een aantal schapenhouders heeft dit weekend een brief van RVO gehad met daarin de mededeling, dat schapen geblokkeerd zijn. Ze mogen niet meer vervoerd worden. RVO probeert het opgeschoonde I&R systeem schoon te houden en volgt alle schapen kritisch, die een fout in hun historie hebben. Volgens de laatste gegevens zou het gaan om 1.328 schapen. Ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe komen deze dieren aan een fout in hun historie? Want binnenkort is er weer overleg met RVO en dan neem ik graag jou verhaal mee.

 

En tot slot de wolf. Met de melding, dat er zich een roedel gevestigd heeft net over de Duitse grens met Drenthe, gingen de media weer helemaal los. Ik ben er bijna de hele vrijdag mee bezig geweest. Uiteindelijk een heel kort item in het 20 uur journaal, twee schapenhouders in Laat op een en een filmfragment van een andere schapenhouder. Op de achtergrond speelt het schrijven van het Draaiboek wolf 2.0. Het concept is klaar. Wij hebben als schapenhouders niet mee mogen schrijven. Het concept bevat veel zaken, die niet goed zijn. We doen als vakgroep ons uiterste best om die eruit te krijgen, maar het zal lastig worden. De wolf is wettelijk goed beschermd en de groene lobby is ijzersterk.

 

Saskia Duives-Cahuzak

voorzitter vakgroep schapenhouderij
saskiacahuzak@gmail.com

 

13 augustus 2018

BRON:
Saskia Duives-Cahuzak
Naar boven