De visie van LNV… wat moeten we ermee?

Op zaterdag 8 september was het zover. De visie van LNV werd gepresenteerd.

Kern van de visie draait om drie punten.
Meer waardering voor de boer.
Een betere financiële positie positie voor de boer.
Nederland wordt voorloper in omslag naar kringlooplandbouw.

De eerste twee punten klinken natuurlijk als muziek in onze oren. Maar wat betekent kringlooplandbouw voor onze sector?
Kringlopen hoeven niet op het eigen bedrijf gesloten te worden. Dit kan regionaal, nationaal of zelfs internationaal. De gedachten over grondgebondenheid, waar de melkveehouderij heel druk mee is, hoef je op de geitenhouderij niet los te laten. Duidelijk is wel dat de import van veevoer grondstoffen van overzee moeilijk past in de kringloop gedachte. Meer en meer zullen we de grondstoffen uit Europa moeten halen.
Het gebruik van afvalstromen uit de levensmiddelen industrie voor veevoer is de kringloop gedachte bij uitstek. En laten we nou net dàt als geitenhouderij al heel goed doen. En wij als geitenboeren weten als geen ander dat onze mest heel waardevol is voor de bodem van de akkerbouwer waar ons veevoer vandaan komt. Voor thema’s als waterberging, biodiversiteit en CO2 binding voor een beter klimaat kunnen we met onze mest een mooie bijdrage leveren.

Uitgangspunt moet zijn dat er geen kop op de EU wetgeving komt. Gelijk speelveld is belangrijk, we werken in een internationale markt. Dat betekent dat onze voorlopers positie in de kringloop landbouw moet komen van stimuleren of van kansen in de markt, en niet van afdwingen met regels en beperkingen. Anders komt er van de betere financiële positie voor de boer weinig terecht. Hiervoor staat uw Vakgroep Melkgeitenhouderij op wacht.

Jos Tolboom is voorzitter van LTO Melkgeitenhouderij
jtolboom@lto.nl

 

12 september 2018

BRON:
Jos Tolboom
Naar boven