Wolvenplan 2.0

Deze week is de vergadering van de provincies, waarin het wolvenplan 2.0 wordt vastgesteld. 

We vinden dit als LTO schapenhouderij erg laat, maar het is goed dat het er nu eindelijk komt. We hebben als vakgroep niet mogen meeschrijven, maar hebben inmiddels wel 2 concepten van reactie voorzien. Van de inhoud worden we niet blij. Er wordt verschil gemaakt tussen hobbyhouders en professionele schapenhouders zonder aan te geven waar de grens ligt. De vergoeding voor schade van een zwervende wolf blijft hetzelfde, zonder vervolgschade dus. Rond de vestiging van een roedel komt een overleg, waarin alle zaken rond de wolf besproken worden. Hopelijk wordt dat overleg dan wel evenwichtig en zit je als enige schapenhouder niet alleen tegenover vier boswachters en wolvenliefhebbers. En wij als schapenhouderij willen een rode knop voor als een wolf vergeet, dat hij hertjes moet eten en geen schapen. 

Tot slot staat er nu in het wolvenplan 2.0 dat iedere provincie zelf bepaalt, hoe men met de kosten voor preventieve maatregelen om gaat. Wij vinden dat onwerkbaar, net alsof de wolf zich iets van provinciegrenzen aantrekt. 
Na het besluit van het IPO deze week, gaat het wolvenplan 2.0 naar de provincies. De verwachting is, dat de verschillende provinciale staten er dan ook nog iets over willen zeggen. Hopelijk leidt dat niet tot verschillen per provincie, maar we zijn er bang voor. Dat is het effect van het delegeren van het natuurbeleid naar de provincies. Niet handig dus. 
 
Saskia Duives-Cahuzak
voorzitter vakgroep schapenhouderij LTO Nederland
 
 

24 september 2018

BRON:
Saskia Duives-Cahuzak
Naar boven