Onterechte discussies

Er zijn veel discussies die boeren en tuinders raken. Sommige discussies doen dat niet, maar worden toch in onze schoenen geschoven. Neem de discussie over de groei van Eindhoven Airport waarbij de link wordt gelegd met de landbouw. De boer moet krimpen, zodat er meer kan worden gevlogen.

Maar dan nu de feiten. Voor een aantal grote projecten zoals vliegveld, havens, wegen is aan de voorkant stikstofruimte gereserveerd. Voor boeren die met grote kosten al hun vergunde milieuvergunningen moesten omzetten naar een NB-wetvergunning gold dit niet. Het is daarom unfair om in een discussie over het vliegveld de landbouw te betrekken. Voor vliegvelden is er al stikstofruimte gereserveerd, maar boeren en tuinders moeten als individu vergunningen aanvragen.

Ik vind het ronduit wrang dat er op meerdere tafels naar de landbouw wordt gekeken als het gaat over stikstofruimte voor industrie. Zeker als je weet dat de landbouw al heeft geleverd. De sector draagt ongeveer 10 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Tussen 1990 en 2012 is de ammoniakemissie met bijna 70 procent gedaald. Lachgas en stikstofoxiden daalden met circa 40 procent.

En kom bij mij niet aan met het compenseren van CO2 door het planten van bomen in Verweggistan. Investeer in de Nederlandse bodem. Bedrijven die worstelen om CO2-neutraal te worden, kunnen beter naar de boer om de hoek kijken. Die wil namelijk best CO2 opslaan in de bodem. En daarmee Nederlandse ondernemers helpen én een forse bijdrage leveren aan het klimaat. Ik ben benieuwd of vliegvelden en havens ook bijdragen aan een aantrekkelijk platteland en klimaatbestendigheid.

Hans Huijbers
bestuurslid LTO Nederland

29 september 2018

BRON:
Hans Huijbers
Naar boven