Naleven nulstand moet

Als LTO-bestuurder met de landelijke portefeuille Gezonde Dieren vraagt Afrikaanse Varkens Pest (AVP) de nodige aandacht. Het merendeel van overleg en communicatie loopt via de POV en dat is prima. Vanuit LTO zijn ook de bestuurders betrokken die in hun gebied te maken hebben met wilde zwijnen. Deze bestuurders hebben zitting in de Provinciale Faunabeheereenheid. Vanuit die kant kunnen zij het geluid van de POV en de varkenshouders laten horen. Gelukkig vindt er onderling ook afstemming plaats, zodat we efficiënt en effectief kunnen werken.


Binnenkort ga ik zelf aan tafel met onder andere Brabants Landschap. Om ook de terreinbeheerders ervan te overtuigen dat er nu echt stappen gezet moeten worden in het naleven van de nulstand. Een paar maanden je hobby niet uit kunnen oefenen, lees jagen, is erg. Maar je bedrijf naar de mallemoer zien gaan, vind ik veel ernstiger. We weten uit het verleden hoe groot de impact is op bedrijven, gezinnen en de lokale samenleving. Dat laat diepe sporen na. Vandaar dat onze faunaportefeuillehouders van de regionale LTO’s onmisbaar zijn in het grote geheel. Zij organiseren de gesprekken op lokaal niveau met de TBO’s (terrein beherende organisaties), de grondgebruikers en de Provinciale overheid. We hebben ze heel hard nodig nu.

Jeanette van de Ven is landelijk LTO-bestuurder met portefeuille Gezonde dieren & Integriteit.
Jeannette.van.de.ven@zlto.nl

08 oktober 2018

BRON:
Jeanette van de Ven
Naar boven