Hoezo pisnijdig

Er zijn van die momenten dat je van pure boosheid en frustratie een stoel of bloempot omver zou willen schoppen. Je weet dat het niet oplucht en je houdt er een pijnlijke voet aan over, maar de onmacht doet veel meer pijn.

Wat was de reden? Zult u zeggen.
De reden is het bericht dat Bayer het mos-bestrijdingsmiddel Mogeton uit de handel haalt en de Europese aanvraag voor toelating intrekt.

Wat waren we blij in met name de pottenteelt toen dit voorjaar AZ500 ter beschikking kwam ter bestrijding van een aantal onkruiden. Samen met Mogeton een redelijke oplossing voor kwekers die op hun potten niet met afdekmaterialen kunnen of mogen werken. En nu dit.

31 december 2018 vervalt de producttoelating en midden 2020 stopt de opgebruiktermijn.
De vakgroep heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor verduurzaming van de teelt en het terugdringen van de milieulast door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wij zijn daar als boomkwekerijsector zeer voortvarend in geweest met een reductie in kilo’s middelen gebruik van meer dan 35% en een vermindering van de milieulast volgens MPS van meer dan 55% tussen 2012 en 2016. Geen enkele sector heeft zo’n grote stap in de goede richting gezet. Dat je vervolgens jezelf moet verdedigen tegen Greenpeace en anderen, oké. Daar valt mee te leven. Om een flink aantal middelen te verliezen doordat Ctgb de eisen voor toelating flink aanhaalt is moeilijk te verteren. Maar dat vervolgens fabrikanten middelen zelf gaan terugtrekken is voor mij onverteerbaar. Basta, Finale en nu Mogeton vervallen omdat een chemiereus als Bayer geen energie meer steekt in het in stand houden van de toelating. In alle gevallen is er teelt-technisch geen, ik herhaal GEEN alternatief. Als het economisch niet uit kan, verhoog dan de prijs, of ga met ons in overleg over een oplossing.  Maar een hardwerkende sector die in snel tempo verduurzaamd zo met lege handen weg te zetten is onaanvaardbaar.

Bayer directie toon je sociale gezicht en help de sector met het vinden van een goed alternatief.

Dat is pas maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Henk Raaijmakers
Voorzitter LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten

26 oktober 2018

BRON:
Henk Raaijmakers
Naar boven