“Tegel eruit, beuk erin! ”

De boomkwekerijsector wordt soms omschreven als een kleine sector; moeilijk te automatiseren omdat we zo divers zijn; moeilijk te verenigen omdat we zo eigenwijs zijn; moeilijk te financieren omdat we niet te kwantificeren zijn. Maar vooral ongrijpbaar voor grote marktpartijen omdat we onderling in de afzet slecht uitwisselbaar zijn. En dat is nou juist onze kracht!

Wij zijn als boomkwekerij divers in productie en afzet. Eigenwijs in marktbenadering en bedrijfsopzet. Maar wel anticiperend op een veranderende markt.
Is er veel verschil in rendement en schaalgrootte van bedrijven? Zeker!
Worden er grote stappen gezet in verduurzaming van onze productie? Absoluut.
Wij zijn koploper in het terugdringen van milieubelasting van chemische gewasbescherming, 56% in vier jaar tijd.

We hebben een goed imago als boomkwekerij door 16 jaar investeren in de Groene Stad boodschap. Groen als oplossing voor de problemen in alsmaar groeiende steden. Groen als bijdrage voor een gezonde en gelukkige leefomgeving. Voor het eerst in jaren stijgt het rendement en de afzet door een aantrekkende markt. Werken de regio’s goed samen in de belangenbehartiging. En hebben we 80% van de boomkwekerijproductie samengebracht in een coöperatie effectief middelen pakket. Op weg naar een duurzaam en economisch verantwoord breed middelen pakket met een zo laag mogelijke milieubelasting. En dan lees ik de Rabobank visie “Tegel eruit, beuk erin! ”

De boomkwekerij is te kleinschalig; kent weinig samenwerking en is te versnipperd in de afzet. Wij passen niet in het keurslijf van grote afzetstructuren die voor ons de prijs en rendement bepalen. Wij passen niet in de dwangbuis van financiers die alles in kengetallen en vierkante meter opbrengst willen vangen. Een van de banken die enkele jaren geleden nog de oogstkredieten bij veel bedrijven introk na wat economische tegenwind. Die bedrijven van hardwerkende ondernemers overdroeg aan ‘bijzonder beheer’ als het een paar jaar tegen zat.

Laten wij vooral een beetje eigenwijs, divers maar vooral marktgericht blijven. En die coöperatieve bank? Die moet zichzelf, net als wij, blijven verduurzamen en vernieuwen. Laten we dat vooral samendoen.

Henk Raaijmakers
Voorzitter LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten

11 december 2018

BRON:
Henk Raaijmakers
Naar boven