Taskforce: Afrikaanse boeren kunnen banen scheppen

Op een bijeenkomst van Afrikaanse en Europese leiders op 18 december 2018 in Wenen zijn voorstellen gepresenteerd voor de landbouwontwikkeling in Afrika. Het doel is om banen en daarmee goede toekomstperspectieven te scheppen voor Afrikaanse jongeren. Het plan is de afgelopen zes maanden voorbereid door een Taskforce van specialisten, waaronder als enige Nederlander Agriterra-directeur Kees Blokland. De taskforce was in mei 2018 ingesteld door Europees Commissaris van landbouw Phil Hogan. De voorzitter is Tom Arnold uit Ierland. De Taskforceleden doen hun werk op persoonlijke titel.

Advies aan de Europese Commissie

Kern van het voorstel van de Task Force Rural Africa (TFRA) is de oprichting van een Afrikaans-Europees partnerschap op drie niveaus: tussen mensen, tussen bedrijven en tussen regeringen. Deze samenwerking moet leiden tot:

  • lokale ontwikkeling, waarbij overheden er voor zorgen dat de basisvoorwaarden juist zijn. Voorbeelden: elektriciteit, wegen en internet. Overheden moeten ook duurzaam beleid doorvoeren (klimaat, bodem, water, biodiversiteit).
  • De Afrikaanse landbouw en voedselketens moeten worden ontwikkeld, met meer aandacht voor de afzetmarkt in Afrika zelf. De bevolking van Afrika groeit de komende decennia nog van 1 naar bijna 3 miljard. Centraal moeten staan gezinslandbouw, versterking van capaciteit van landbouworganisaties, duurzame efficiënte landbouw, passende mechanisatie en voedselketensystemen. Hiervoor zou er een uitwisselingsprogramma tussen (jonge) boeren, bedrijven en overheden moeten komen.
  • Het bestaande Europese investeringsprogramma (European Investment Plan ofwel EIP) moet beter aansluiten op boereninvesteringen. Boeren zijn nu de grootste investeerders op het Afrikaanse platteland. Door een betere aansluiting krijg je lokale impact, minder bureaucratie bij de selectie van projecten en meer boereninvloed op de ontwikkeling.
  • Onderzoekers moeten de beschikbare kennis over duurzame landbouw beter gaan delen via kennisnetwerken om zo de sector te versterken.

Europees netwerk

Via LTO, de Europese boerenorganisatie COPA-COGECA en landbouworganisaties in Italië (CIA), Duitsland (Bauernverband), Denemarken (DAFC) en Spanje (UPA) is de afgelopen maanden in Brussel volop meegedacht met Kees Blokland. Zijn organisatie Agriterra heeft sinds 1998 al een schat aan ervaringen opgebouwd met de wereldwijde ontwikkeling van landbouworganisaties en –coöperaties. De inzet van praktische experts, ‘agripoolers’, staat hierbij centraal. Boeren en medewerkers van landbouwcoöperaties en –organisaties worden kortstondig ingezet om hun collega’s Afrika, Azië en Zuid-Amerika gericht te helpen met advies. Agriterra is ook aangesloten bij Agricord; het internationale netwerk van vergelijkbare boerenorganisaties. 

Vervolg

De Taskforce werkt de komende weken nog door aan de aanbevelingen. Het definitieve advies wordt op de komende Grüne Woche in Berlijn op 18 januari 2019 gepresenteerd. 

Zie voor meer informatie (Engelstalig): https://ec.europa.eu/info/news/promoting-climate-action-and-improving-access-private-finance-among-recommendations-rural-africa-2018-dec-14_en.

20 december 2018

BRON:
Klaas Johan Osinga
Naar boven