Visie zonder plan is droom

Het College van Rijksadviseurs presenteerde deze maand 'Panorama Nederland', een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ik bladerde natuurlijk meteen naar hoofdstuk 3, dat de titel Rijk Boerenland draagt.

Het begon niet echt lekker. 'De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid.' Ik las door. Vele pagina's over het landschap, de natuur, het beeld. Dan vraag ik me als simpele boer af: waar is het belang van voedselproductie? Voedsel komt er dankzij de boer. En die heeft een plek nodig in het landschap.

Niet-grondgebonden landbouw, zoals de intensieve veehouderij en glastuinbouw, moet volgens de rijksadviseurs naar agroparken of bedrijventerreinen. De landschapskwaliteit bepaalt de productieruimte voor de landbouw. In mijn achterhoofd rinkelt een hele grote bel. Dit komt me bekend voor. De tijd van de reconstructie, pas vijf jaar geleden: intensieve-veeteeltvrije zones, agroparken. En toen alle doelen uit de reconstructie waren gehaald en het tijd was om de boeren te faciliteren om hun bedrijf te verplaatsen, hield het op.

Wie iets wil met concentratiegebieden, moet ook komen met een transitiepad. Als je bijvoorbeeld alle glastuinbouw wilt concentreren, maak dan ook werk van het inpolderen van de Markerwaard. Als het antwoord op de hoe-vraag niet wordt gegeven, blijft het bij 'kijk eens wat een mooie visie wij hebben'. Dat is jammer, want dan wordt ook niet meer gekeken of er ook goede elementen in zitten. Visie zonder realiteitsgehalte is gedoemd om slechts een droom te blijven.

Hans Huijbers
Bestuurslid LTO Nederland

22 december 2018

BRON:
Hans Huijbers
Naar boven