Worden wij benadeeld?

In Nederland hebben wij een succesvolle landbouw met een prominente export positie. Wij als melkveehouders profiteren volop van de interne Europese markt waar veel van onze hoogwaardige zuivel heen gaat. Bekend is dat met respect maar ook verbazing wordt gekeken vanuit Brussel hoe wij dit allemaal kunnen bewerkstelligen. De situatie is dat wij als land tegen meerdere milieu grenzen aan schuren. Of deze grenzenterecht zijn en of de veelal modellen die er voor worden gebruikt altijd juist zijn kunnen wij heel lang discussiëren.

Iets wat juist ook zwaar in het nadeel voor onze sectoren en export positie kan uitpakken. Een mooi voorbeeld is de recente discussie rond de fosfaatexcretie forfaits. Op social media ging een berichtje rond dat Nederland werd benadeeld tov van België. De reacties hierop waren veel in de teneur, zie wel wij worden door benadeeld door de overheden.

Wanneer dit ook oprecht zo zou zijn dan mag u van LTO Nederland verwachten dat wij hier vol tegen in gaan. Het is best een uitdaging als LTO-bestuurder om tegenwoordig in het moeras van de social media te duiden hoe zaken tot stand komen. De wetenschappelijke onderbouwing van cijfers dient te gebeuren door de overheid of de wetenschappers die deze hebben opgesteld. Deze cijfers roepen soms inderdaad reacties op en leiden zelfs tot vragen uit Brussel. 

De fosfaatexcretie wordt voor ieder land afzonderlijk berekend, bovendien in België is er bijvoorbeeld 1 voor Wallonië en Vlaanderen afzonderlijk. In Duitsland heeft zelfs iedere deelstaat haar eigen excretie berekening.

In Nederland doen wij dit via een landelijke berekening van waaruit de P excretie per koe wordt vastgesteld. Hierdoor kan ons getal afwijken van het getal in Belgie.  Productieniveaus en rantsoenen hebben een grote invloed op de fosfaatexcretie. Zo wordt er in België veel meer snijmais in de rantsoenen gedaan en is in Ierland de productie per koe veel lager. Hierdoor hebben dergelijke landen een lagere gemiddelde fosfaat excretie per koe. Het neemt niet weg dat wij in Nederland inmiddels mede dankzij het voerspoor, flinke stappen maken voor fosfaatexcretie. Het huidige getal is een gemiddelde van 2011,2012 en 2013. Eerlijk gezegd zaten wij er in 2014 zelfs boven dat gemiddeld door fosfaatrijke graskuilen, maar de laatste jaren dankzij het voerspoor juist eronder.

Naast fosfaat wordt ook voor stikstof een berekening gemaakt. Hier zijn op dit moment meer zorgen over voor onze sector. Iets wat ons als vakgroep melkveehouderij momenteel bezig houdt. Kennis die wij hebben opgedaan via het project Koeien en Kansen laat zien dat wij als sector nog flinke winst kunnen boeken op stikstof en fosfaatefficiëntie. Veelal leidt dit ook nog tot een beter inkomen voor ons als melkveehouders. Hier willen wij ons dan ook volop voor inzetten dat wij als ondernemers zelf de mogelijkheid krijgen om beloond te worden voor minder verliezen in de stikstof- en fosfaatkringloop.

Mijn conclusie in deze: worden wij benadeeld nee, kan het systeem beter ja.

Henk Schoonvelde
Bestuurslid LTO-vakgroep melkveehouderij

14 januari 2019

BRON:
Henk Schoonvelde
Naar boven