Praat mee over nieuw mestbeleid op de ledenavonden

Nog nooit kwam het voorjaar zo vroeg op gang dan dit jaar. Alle warmterecords werden eind februari gebroken. Het vroege voorjaar leidt ook tot volop activiteit op de boerderij. En waar je ook komt in het land, overal zie je dat mest wordt uitgereden. Daar voorafgaand hebben melkveehouders nagedacht over de hoeveelheid mest die ze aan willen wenden. Want het is passen en meten om de hoeveelheid die je mag benutten op de juiste manier, verdeeld over het seizoen, optimaal te benutten. En het zal zeker zo zijn dat ook jij bij het plannen weleens denkt: Die hele mestwetgeving past niet bij mijn bedrijfsvoering, het zou toch anders moeten? Dat snappen wij als vakgroep LTO Melkveehouderij ook.
Het is eigenlijk te gek dat we een Meststoffenwet hebben en mestaanwendingsnormen gebaseerd zijn op de mineralen toestand in de bodem en niet op de mineralenbehoefte van bodem en gewas. Dat kan ertoe leiden dat het gewas onderbemest wordt. Wanneer je als melkveehouder je koeien ondervoed, overtreed je de wet maar gewassen mag je volgens de wet niet naar behoefte voeden. Dat is vreemd.
Ook onze minister heeft gehoord van de onvrede over het mestbeleid, daarom heeft ze een traject ingezet voor een herbezinning. Iedereen mag meedenken, door middel van een internetconsultatie en bijeenkomsten in het land. Wij, het bestuur van LTO Melkveehouderij, hebben daar ook over nagedacht. Afgelopen maanden hebben bestuurders van onze vakgroep, samen met een groep enthousiaste en kritische leden, gewerkt aan een voorstel voor eigen sectorplan. Dit plan willen we als onderdeel inbrengen bij de inzet van LTO Nederland.
Maar we zijn er nog niet. Wat we nu op papier hebben, is een voorstel. Dat willen we graag met al onze leden bespreken. Niet alleen om te informeren, maar vooral ook om met jou van gedachte te wisselen. We willen weten of we daadwerkelijk de juiste richting op papier hebben staan. Het gaat er niet om wat de vakgroep wil, maar wat jou wens voor een beter mestbeleid is.
Daarom nodigen we al onze leden graag uit om op een van onze ledenbijeenkomsten verspreid om mee te denken en te praten over vernieuwing van het mestbeleid. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 7 maart en 8 april.
Jouw mening doet er voor ons toe.
Wil Meulenbroeks
Voorzitter LTO Melkveehouderij

04 maart 2019

BRON:
Wil Meulenbroeks
Naar boven