Roep om meer milieu- en klimaatambitie

Begin deze maand stemde de landbouwcommissie van het Europees Parlement (COM AGRI) over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het budget was zoals gewoonlijk het hete hangijzer. Na wat handjeklap en nattevingerwerk besloot COM AGRI dat 60 procent van de centen gereserveerd moet blijven voor hectarepremies.
Er ging letterlijk een voorzichtige zucht van opluchting door de zaal toen dit amendement werd aangenomen. Ik veronderstel dat wanneer dit niet het geval zou zijn geweest, de adoptie van het gehele rapport in gevaar was gekomen.
De links-groene flank van het Europees Parlement en de natuur- en milieuorganisaties reageerden verontwaardigd. Zij vrezen dat alles bij het oude blijft, met nadelige gevolgen voor natuur, milieu en klimaat.
Op het jaarlijkse Forum for Agriculture, een grote landbouwconferentie die afgelopen week in Brussel plaatsvond, kwam de discussie ook weer aan de orde. Een Europarlementariër van de groene fractie sprak zijn ongenoegen uit over de het gebrek aan ambitie bij beleidsmakers om tegemoet te komen aan biodiversiteitsherstel en klimaat.
Deze Europarlementariër kreeg opvallend veel handen op elkaar in een zaal waar lobbyisten en vertegenwoordigers van de landbouwsector normaliter de meerderheid uitmaken.
Aan het einde van de dag betrad landbouwcommissaris Phil Hogan het podium. Hij had een waarschuwing voor alle landbouwvertegenwoordigers: wanneer er de komende periode (2021-2027) niet meer ambitie wordt getoond rondom klimaat- en milieudoeleinden, dan is het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in zijn huidige omvang in de toekomst niet meer te verantwoorden.
Nu is de korting op het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ‘slechts’ 5 procent. Deze korting had echter veel hoger uit kunnen vallen. Iets meer dan een jaar geleden sprak men in de wandelgangen namelijk nog over een korting van 30 procent. Mede door de inzet van Hogan is dit voorkomen. Maar dit kunstje zal niet nog eens herhaald worden.
Om aan de ambities tegemoet te komen, hebben boeren en tuinders wel financiële middelen nodig. Dus wat dat betreft is het terecht dat men de centen zo belangrijk vindt. Echter, de inhoud wordt in de hitte van de strijd nog wel eens vergeten en dat is jammer.

In het najaar pakt men de draad weer op en zal besloten worden hoe de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn vervolg krijgt. Het laatste woord is er bij lange na nog niet over gezegd.

Tsjerk Terpstra
Lobbyist in Brussel

13 april 2019

BRON:
Tsjerk Terpstra
Naar boven