Met goede huisvesting heb je wat te bieden

Boeren en tuinders zijn onderdeel van de maatschappij en dat betekent dat de maatschappij iets van ons vindt. Of het nou om dierenwelzijn of welk ander agrarisch onderwerp dan ook gaat: men heeft er een mening over. Soms zonder dat men weet hoe het écht zit. Aan ons allen dus de taak om uit te leggen waar we voor staan.
Ik ben daarom ontzettend trots op het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Het laat zien dat we goede huisvesting serieus nemen. Het keurmerk richt zich specifiek op huisvesting voor kortere duur en op het eigen erf. LTO en de gelieerde organisaties hebben het keurmerk samen met de FNV en CNV opgezet. Bovendien staat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid achter ons.
Werkgevers hebben met het keurmerk iets extra’s te bieden. Aan hun arbeidskrachten: goede huisvesting in eigen beheer, geen buitensporige reistijden en helderheid over de kosten. Maar ook aan de maatschappij: zekerheid over de huisvestigingsomstandigheden op een geschikte locatie.
En natuurlijk aan uzelf: met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen mag u de huisvestingskosten inhouden op het loon, dankzij de ingroeiperiode zelfs al voordat de formele certificering door de bij u bekende certificerende instellingen rond is. Een belangrijke administratieve lastenverlichting.
Op een krappe arbeidsmarkt kan het moeilijk zijn om goed personeel te vinden. De EU zorgt ervoor dat arbeidsmigranten bij ons kúnnen werken, de ondernemer moet er zelf voor zorgen dat ze het wíllen. Goede huisvesting is daarom vaak cruciaal.
Ga dus vandaag nog naar de Werkgeverslijn en laat zien waar u voor staat op het gebied van huisvesting!
Marc Calon
Voorzitter LTO Nederland

04 juni 2019

BRON:
Marc Calon
Naar boven