Komkommertijd?

De vakantie is begonnen. Om de beurt gaan we er tussenuit, en wanneer het Zwarte Cross is zijn Mariëtte en ik aan de beurt om het bedrijf te runnen. Naast het melken en verzorgen van het vee is dat ook het verplaatsen van de regenhaspels. Ik dacht dat mooi te kunnen doen nu het bestuurlijk een iets rustigere periode is. Is?!... Zou moeten zijn. Niet dus! Afgelopen week publiceerde het Ministerie van LNV de  internetconsultatie ‘ontwerpregeling actualisatie excretieforfaits”. Hoewel wij ons achter de schermen al aan het voorbereiden waren op de mogelijke aanpassingen van tabel 6 waren wij verrast dat dit plots voor de vakantieperiode naar buiten kwam.
 
Plofkoeien
Tijdens de vele Tweede Kamer debatten over de mestwet en het fosfaatrechtenstelsel is meerdere malen door verschillende partijen gevraagd om de ‘tabel 6’, zoals we die noemen, aan te passen. De ene partij vraagt erom dat de sector de ruimte die zou bestaan zo goed mogelijk kan benutten. Een goed streven ware het niet dat we met stikstof boven onze stand leven. De andere partij wil aanpassingen, en dan met name nieuwe excretiecijfers voor koeien in hogere melkproductieklassen, om ‘plofkoeien’ te voorkomen. Wanneer een melkveehouder met veel zorg, aandacht en een goed management koeien houdt die een hoge melkproductie halen, dan schijnen die dieren te kunnen exploderen. Dat willen sommige politici de burger ten minste doen geloven. Hoe dan ook, de tabel staat ter discussie.
 
Aangepaste strategie
Het bericht heeft veel los gemaakt bij een deel van onze achterban. Begrijpelijk, want de hele fosfaatdiscussie heeft enorme impact op de melkveesector, maar vooral ook op individuele bedrijven. Voor veel melkveehouders is duidelijkheid en rust erg belangrijk. Boeren hebben hun strategie aangepast op de toegekende fosfaatrechten, en de bedrijfsvoering zo ingericht dat de schade van onbenutte stalcapaciteit beperkt blijft. De vakgroep snapt dat deze situatie opnieuw spanning met zich mee brengt. Wij zullen ons dan ook inzetten om tot een zorgvuldige afweging te komen en deze bij het Ministerie kenbaar te maken. Het gaat dan niet alleen over uitbreiding van de tabel, maar ook over de berekenwijze en welke gevolgen het kan hebben voor de totale productie. De sector is er niet bij gebaat dat er elk jaar tegen of over grenzen geproduceerd wordt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook de toekenning van fosfaatrechten aan bedrijven met hoogproductieve dieren is voor ons een punt van aandacht.
 
De tabel blijft een uitsplitsing van een generiek genomen excretiegetal. Bedrijfsspecifiek zou dichter bij de werkelijkheid komen, maar daar is niet voor gekozen bij het aannemen van de fosfaatwet. De vakgroep zal toezien dat de invulling van de tabel 6 zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt en hierover vragen stellen. 
 
Namens de vakgroep wens ik je een fijne vakantie toe.
 
Wil Meulenbroeks
Voorzitter vakgroep Melkveehouderij
 

23 juli 2019

BRON:
Wil Meulenbroeks
Naar boven