Nieuws

Persberichten

Openstelling Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij 8 t/m 14 mei 2017

woensdag 26 april 2017 – De tweede en tevens laatste openstelling van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt opengesteld van 8 tot en met 14 mei 2017. Het budget ...
Nieuws

Informatie over voortgang verwerking gegevens fosfaatreductie

maandag 24 april 2017 – Staatssecretaris Van Dam heeft vrijdag 21 april 2017 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitvoering van het fosfaatreductieplan. Hij meldt hij dat ...
Persberichten

Fosfaatreductieregeling met terugwerkende kracht aangepast

vrijdag 14 april 2017 – Staatssecretaris Van Dam heeft 12 april 2017 aangekondigd dat de Regeling fosfaatreductieplan 2017 wordt gewijzigd. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven ...
Persberichten

Niet-melkleverende bedrijven alsnog volledig uit fosfaatreductieregeling

woensdag 12 april 2017 – Na aanhoudende onrust onder rundveehouders met bedrijven die geen melk leveren wordt de fosfaatreductieregeling opnieuw aangepast. Niet-melkleverende bedrijven ...
Persberichten

Pleidooi voor minister van Voedsel en Landschap beland bij formateur Schippers

dinsdag 11 april 2017 – Fruitteler Wessel van Olst heeft dinsdag 11 april 300 ‘aanbevelingsbrieven’ voor een minister van Voedsel en Landschap overhandigd aan informateur Edith ...
Kort nieuws

Inperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018

maandag 10 april 2017 – Mede onder druk van LTO Nederland heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om een aantal aanpassingen in de wet minimumloon (WML) uit ...
Kort nieuws

LTO Nederland reageert op evaluatie mestbeleid 2016 door PBL

vrijdag 31 maart 2017 – "Het LTO mestbeleid is succesvol, maar doorgaan op de huidige weg is heilloos. De afgelopen decennia heeft de Nederlandse land- en tuinbouw forse stappen ...
Kort nieuws

Actuele situatie en inzet LTO rond vogelgriep

vrijdag 31 maart 2017 – Op 28 maart heeft LTO/NOP bij het ministerie van EZ weer bestuurlijk overleg gevoerd over de vogelgriep situatie. Daarbij is door EZ meegedeeld dat de ...
1
2
3
4
Naar boven