LTO: ingreep in melkveehouderij onontkoombaar

Sector verkiest fosfaatrechten boven dierrechten 

De ingreep van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) om de fosfaatproductie op individuele melkveebedrijven te beperken is volgens LTO Nederland ingrijpend maar onvermijdelijk. “Door de groei en ambities van de melkveehouderij is de fosfaatgrens overschreden, die in EU-verband was overeengekomen”, reageert voorzitter Kees Romijn van de vakgroep LTO Melkveehouderij.

“Onze voorkeur voor een systeem met fosfaatrechten in plaats van dierrechten is gelukkig gehonoreerd. Anders zou alleen het aantal dieren bepalend zijn geweest voor de grenzen van de sector”, stelt Romijn. LTO is voorts ingenomen met het feit dat ook in de toekomst geen uitwisseling kan plaatsvinden van productierechten tussen de verschillende veehouderijsectoren.

Niet onbeperkt
De groei van de melkveehouderij is volgens Romijn de afgelopen jaren sneller gegaan dan aanvankelijk ingeschat. Ondernemers anticipeerden al enkele jaren op het afschaffen van de melkquotering per 1 april 2015. Bekend was dat de ruimte voor groei niet onbeperkt was door fosfaat- en stikstofgrenzen. Met de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn de productiegrenzen voor deze sector nu scherp gesteld.

Sinds enkele jaren werkt de melkveehouderij met de Kringloopwijzer. Deze geeft melkveehouders inzicht in benutting en verliezen van mineralen op hun bedrijf. Ze krijgen hierdoor betere mogelijkheden om te sturen met fosfaat en stikstof en daarmee op betere milieuresultaten. Inmiddels werkt al ongeveer 60% van de melkveehouders met de Kringloopwijzer. Met ingang van 2016 wordt het gebruik ervan voor alle melkveehouders verplicht om het systeem sluitend te maken. “Ondernemers weten nu waar ze rekening mee moeten houden als ze in de toekomst hun bedrijf verder willen ontwikkelen”, aldus Romijn.

Kringloopwijzer
Melkveehouders die willen groeien kunnen met de Kringloopwijzer zelf ruimte creëren door het gehalte aan mineralen in de mest (fosfaat en stikstof) te verminderen. Een andere optie wordt aankoop van fosfaatrechten van andere melkveebedrijven.

Vanaf nu gaan alle betrokken partijen aan de slag om het wetsvoorstel verder uit te werken. De voorstellen hebben volgens LTO ingrijpende gevolgen voor melkveehouders. Romijn: “Het doet pijn om de ambities van de melkveehouderij te beteugelen gezien de kansen van Nederlandse zuivel op de wereldmarkt. De realiteit is dat fosfaatrechten de komende tijd een essentieel onderdeel vormen voor de bedrijfsvoering binnen de melkveehouderij.”

LTO zet alles op alles om te voorkomen dat individuele melkveebedrijven onevenredig geraakt worden door het nieuwe stelsel van fosfaatrechten.

Zie ook:
http://www.nzo.nl/nieuws/zuivelsector-achter-maatregelen-voor-begrenzing-fosfaatproductie

Brief Dijksma 2 juli 2015, Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij 

02 juli 2015

BRON:
Naar boven