Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025

Eric Hubers en Hennie de Haan hebben vandaag als voorzitters van de Vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP  en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouderij (NVP) de ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’ overhandigd aan Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. In deze visie is door beide organisaties een gezamenlijke koers uitgezet voor de  Nederlandse pluimveehouderij.
 
Toekomstbestendig verduurzamen
,,De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Dat vraagt om snelle en adequate aanpassingen van ondernemers en belangenorganisaties. De visie schetst wat wij verwachten dat de komende jaren de sector brengt. We willen hiermee richting geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse pluimveesector en een kompas zijn voor individuele ondernemers. Een visie gericht op een vitale Nederlandse pluimveesector in 2025, die wordt gekenmerkt door toekomstbestendig verduurzamen. De visie moet bijdragen aan een maatschappelijk gewaardeerde en economisch sterke sector die duurzaam produceert en op basis van een gelijk speelveld de concurrentie aan kan met het buitenland; een vitale koers’’, aldus de voorzitters.
 
Flexibiliteit, transparantie en innovatie
De pluimveesector heeft bewezen signalen van de markt en uit de samenleving op te pikken. Dat krijgt waardering van consument en burger. Nederlandse pluimveehouders spelen in op marktontwikkelingen, ook als de consument hogere standaarden vraagt dan wettelijk voorgeschreven. Hierbij wordt wel gewerkt met fair trade als uitgangspunt: een eerlijke beloning voor de extra kosten om aan die hogere standaarden te voldoen. ,,De pluimveehouderij heeft bestaansrecht, nu en in de toekomst. Maar voor een juiste koers wordt blijvend flexibiliteit, transparantie en innovatie van de sector gevraagd. Niet alleen inspanningen van de sector, maar ook goede randvoorwaarden van overheid en ketenpartners zijn van belang, ‘’ benadrukten de voorzitters.
 
Voor meer informatie zie de toekomstvisie ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’.

25 oktober 2016

BRON:
Ernest Bokkers
Naar boven