Informatie over voortgang verwerking gegevens fosfaatreductie

Staatssecretaris Van Dam heeft vrijdag 21 april 2017 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitvoering van het fosfaatreductieplan. Hij meldt hij dat RVO.nl in goede samenwerking met ZuivelNL alle nodige organisatorische voorzieningen heeft getroffen om de fosfaatreductieregeling te kunnen uitvoeren.

 

RVO.nl verwerkt op dit moment alle verzoeken van melkveebedrijven die het doelstellingsaantal en de referentie willen laten wijzigen in verband met knelgevallen, bedrijfsoverdrachten of in- en uitschaarsituaties. Naar verwachting zijn de meeste verzoeken op 30 april afgehandeld en heeft RVO.nl de gegevens dan geactualiseerd.

Melkveehouders die volgens deze geactualiseerde gegevens over de eerste periode niet voldoende dieren van het bedrijf hebben afgevoerd, krijgen zoals bekend een geldsom opgelegd.

Voor naar schatting 1.000 melkveebedrijven zal de behandeling van de dossiers nog tot half mei vergen. In overleg met ZuivelNL is afgesproken dat de zuivelondernemingen de eventuele geldsom bij deze groep bedrijven (voor zover de meldingen tijdig en de zienswijzen uiterlijk op 21 april zijn ingediend) pas opleggen nadat de dossiers zijn beoordeeld.

 

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.

24 april 2017

BRON:
ZuivelNL
Naar boven