Sectorpartijen komen met aanpassing jongveegetal

LTO Nederland vindt aanpassing van het jongveegetal noodzakelijk. Daarom heeft LTO Nederland mede namens NZO, NAJK, NMV, Nevedi en de Rabobank op donderdag 17 mei in een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam een voorstel gedaan waarmee het jongveegetal aangepast moet worden. De partijen vinden dat Van Dam het jongveegetal buiten werking moet stellen voor bedrijven die geen jongvee in Nederland plaatsen. Het is van belang dat de staatssecretaris op korte termijn een besluit te neemt over het voorstel.
 
Het eerder doorgevoerde jongveegetal heeft onder de melkveehouders veel onrust veroorzaakt. De regeling was bedoeld om weglekken van jongvee te voorkomen nadat de niet-melkproducerende bedrijven uit de regeling zijn gehaald. Het raakt bedrijven enorm. ‘De meest genoemde problemen waren dat melkveehouders zich benadeeld voelden doordat het natuurlijk verloop in de veestapel maar ook export niet langer tot een reductie zou leiden. En wat onnodig zou zorgen voor extra afvoer van melkkoeien,’ zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. Daarom heeft LTO Nederland zich ingezet voor de aanpassing van het jongveegetal. Samen met andere sectorpartijen en met het ministerie van Economische zaken heeft LTO de verschillende opties verkend. ‘Waarbij de doelstelling om fosfaat te reduceren natuurlijk niet uit het oog verloren mag worden om behoud van derogatie veilig te stellen. Om de gewenste reductie van fosfaat dit jaar te realiseren is draagvlak in de melkveehouderij voor de fosfaatreductie van groot belang,’ vult Romijn aan.
 
Aanpassing hanteren jongveegetal
De sectorpartijen stellen voor dat Van Dam een wijziging doorvoert in de fosfaatreductieregeling. Het jongveegetal moet buiten werking gesteld worden voor bedrijven die alleen vrouwelijk jongvee (ouder dan 35 dagen en dat nog niet heeft afgekalfd) afvoeren voor export, slacht of dood. Deze bedrijven mogen vrouwelijke kalveren tot een leeftijd van 35 dagen afzetten naar bedrijven met een Nederlands UBN. Daarmee is afzet van kalveren naar de vleeskalverhouderij blijvend mogelijk. Voor bedrijven die vrouwelijke dieren ouder dan 35 dagen willen afzetten in Nederland (bijvoorbeeld voor jongveeopfok) blijft het jongveegetal gelden.
 
Voor meer informatie zie de brief.

18 mei 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven