Fipronil in eieren

Zeven pluimveebedrijven in Nederland zijn geblokkeerd in verband met het gebruik van het middel fipronil. Bij vier van deze zeven bedrijven is tevens een recall ingezet van eieren in het handelskanaal. In deze eieren is fipronil daadwerkelijk aangetroffen. Fipronil is een middel tegen bloedluis bij pluimvee, maar gebruik in de veehouderij is bij wet verboden. Er is volgens de NVWA geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

 

De zaak kwam aan het rollen nadat fipronil in Belgische eieren werd aangetroffen. In Nederland leidde het spoor onder meer naar een bloedluisbestrijdingsbedrijf in Gelderland (ChickFriend). Alle Nederlandse bedrijven die sinds 1 januari met ChickFriend hebben gewerkt, worden geblokkeerd. Dat zijn er mogelijk meer dan honderd. Deze bedrijven moeten zo spoedig mogelijk eieren laten onderzoeken op de aanwezigheid van fipronil. Totdat de uitslag bekend is, mogen geen eieren, kippen of mest worden afgevoerd. Bedrijven die sinds 1 januari géén zaken hebben gedaan met ChickFriend, moeten dit schriftelijk bevestigen. Indien u gebruik hebt gemaakt van de diensten van ChickFriend, meldt dit dan bij uw rechtsbijstandverzekering.

 

Ook België doet onderzoek naar de oorzaak en omvang van het probleem. Zo is er een inval gedaan bij een bedrijf in het Belgische Weelde. De concentraties fipronil die tot nu toe in Belgische eieren zijn aangetroffen, vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

26 juli 2017

BRON:
Johan Boonen
Naar boven