Nieuwsbrief 8 Fipronil

Arbeidstijdverkorting voor medewerkers getroffen bedrijven

In tijden van crisis op de boerderij door een bijzonder situatie, zoals nu met fipronil in de eieren, kunt u als werkgever mogelijk werktijdverkorting aanvragen voor uw personeel. Als u hierdoor minstens 20% minder werk verwacht in een periode van 2 tot 24 weken, kunt u uw personeel korter laten werken met deze werktijdverkorting. Op de website van de Rijksoverheid staat hier alles over uitgelegd. De werktijdverkorting kunt u rechtstreeks aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Werktijdverkorting:

·        Meer informatie

·        Aanvragen

·         Voor vragen hierover kunt u natuurlijk altijd terecht bij de Werkgeverslijn
via 088 – 888 66 88 of
info@werkgeverslijn.nl 

 

Praktische adviezen / do’s en don’ts

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft in samenwerking met de werkgroep ruien zoveel mogelijk informatie verzameld om te komen tot praktische adviezen voor de pluimveehouders en hun adviseurs. De GD heeft deze adviezen op basis van de beschikbare kennis voor u als ondernemer op een rijtje gezet. De komende periode zullen deze adviezen verder worden aangevuld met kennis die op gedaan wordt uit onderzoek wat is opgestart. Op de website van de GD worden de adviezen up te date gehouden. LTO Nederland adviseert pluimveehouders om deze adviezen te volgen.

Klik hier om de informatie te lezen. 

 

Besluit Skal over biologische status getroffen pluimveehouderijen

Skal heeft na uitvoerige toetsing van de bio wetgeving besloten dat de biologische status van de getroffen bedrijven gehandhaafd is. Bedrijven ontvangen wel een ernstige berisping omdat zij onvoldoende geverifieerd hebben of de samenstelling voldoet aan de eisen die aan natuurlijke middelen gesteld worden: 100% inzage in de ingrediënten declaratie.

Let op: Skal baseert zijn besluit op proportionaliteit. Als de NVWA het gebruik van het middel DEGA16 toestaat voor pluimvee, is het buiten proportie de biologische bedrijven daar extra voor te bestraffen.

Voor meer informatie, zie de berichtgeving aan uzelf. Mocht Skal u als biologische pluimveehouder niet benaderd hebben, dan kunt u met Skal contact opnemen.

 

Wanneer is mijn bedrijf vrij?

Zoals eerder gemeld, heeft de sector in samenspraak met de NVWA een stroomschema opgesteld waarmee aan vrijgave van een geblokkeerd bedrijf kan worden gewerkt.

Dit schema zal na juridische toetsing bij de NVWA door Avined worden opgezet.

Het stroomschema is opgebouwd in verschillende onderdelen. Elk onderdeel (kip, eieren, mest, stal) dient afzonderlijk te worden doorlopen om tot vrijgave van uw bedrijf te komen. Kortom: een bedrijf komt pas vrij als het ei, de kip, de mest en de stal vrij zijn.

Voor meer informatie zie Avined.

 

Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

Wederom wil LTO Nederland getroffen pluimveehouders erop attenderen dat indien zij bezwaar willen of als zij het ergens niet mee eens zijn, zij deze klachten officieel bij de NVWA kunnen neerleggen. Het is belangrijk dat deze klachten vastgelegd zijn voor het geval u hier later aanspraak op wilt maken. Als er iets gebeurd waar u het niet mee eens bent, kunt u dit nu melden bij de NVWA via deze website. Zie voor andere vormen van klachten deze link.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Uiteraard kunnen pluimveehouders voor algemene informatie over fipronil terecht bij de infolijnen van de regionale organisaties LTO Noord, LLTB en ZLTO. Voor pluimveehouders die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek staan de regionale organisaties ook klaar. Leden van de LLTB kunnen bellen met Ester Hendrix (06 419 034 31), leden van LTO Noord met de infolijn (088 888 6666, vervolgens 2 kiezen) en leden van de ZLTO met Peter Greijmans (06 295 202 93).

 

Wellicht staan uw vragen in de vragen en antwoorden lijsten van de NVWA. Deze kunt u raadplegen via onderstaande linkjes:

-       Vragen en antwoorden consumenten

-       Vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven

-       Vragen en antwoorden niet-geblokkeerde bedrijven

11 augustus 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven