Aanvullende nieuwsbrief Stand van zaken signalen van fraude I&R

Diverse melkveehouders hebben zich de afgelopen uren gemeld bij LTO Nederland. Dit naar aanleiding van de brief van RVO.nl en de daarbij behorende opgelegde blokkades. Deze blokkades brengen grote zorgen en problemen met zich mee voor de betreffende ondernemers. Veel melkveehouders geven aan dat er logische en praktische verklaringen zijn voor deze administratieve onregelmatigheden in I&R. "Het gevoel dat deze ondernemers als fraudeurs worden weggezet, is voor deze individuele ondernemers begrijpelijkerwijs onverteerbaar", reageert Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. 

 

LTO Nederland probeert gezamenlijk met de regio’s en de melkveehouders inzicht te krijgen in de redenen voor deze blokkades, zodat er een beter beeld ontstaat van de situatie en LTO het gesprek met het ministerie aan kan gaan. De brieven die deze bedrijven hebben ontvangen, bevatten voor elke individuele ondernemer een manier om de blokkade ongedaan te maken. "Wij adviseren ondernemers in alle gevallen om die route ook te volgen en zo aan te tonen hoe het werkelijk op het bedrijf is,” zegt Meulenbroeks.

RVO zal op zaterdag 10 en zondag 11 februari van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch ook extra bereikbaar zijn voor vragen over het aan- en afvoerverbod.

 

Meld blokkades

"We krijgen signalen dat veel melkveehouders worden geblokkeerd op basis van een onvolledige weergave van de werkelijkheid", zegt Meulenbroeks. "Daarom willen we melkveehouders die zich niet herkennen in het beeld wat in de brief geschetst wordt en die zijn aangesloten bij LTO vragen om bijgaand formulier op zeer korte termijn in te vullen. We willen snel helder hebben op welke wijze we deze leden kunnen ondersteunen en waar mogelijk actie kunnen nemen in de richting van de NVWA. Laat duidelijk zijn dat als er bedrijven worden geblokkeerd op basis van onvolledige gegevens, LTO Nederland gezamenlijk met LTO Noord, de LLTB en ZLTO in actie komt. Maar daarvoor hebben we de feiten nodig."

 

Zie ook de reactie van Wil Meulenbroeks in deze video.

09 februari 2018

BRON:
vakgroep Melkveehouderij
Naar boven