Voorkom oneerlijke handelspraktijken

LTO Nederland is positief over het voorstel van de Ierse EU Commissaris Phil Hogan (landbouw en voedsel) over het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken. Het voorstel is vandaag gepubliceerd. Wat Hogan wil, past in de visie van LTO Nederland.

Oneerlijke handelspraktijken bestaan in de huidige tekst uit situaties die zich kunnen voordoen tussen een MKB-leverancier (minder dan 50 miljoen euro jaaromzet en minder dan 250 FTE en/of minder dan 43 miljoen euro balanstotaal) en een grote afnemer. “Voorstellen die oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen tegengaan, de kleinere leveranciers beschermt, en daarmee, indirect, ook boeren en tuinders en hun gezinsbedrijven, kan rekenen op onze steun”, aldus LTO voorzitter Marc Calon. Het voorstel van Hogan heeft een beperkte reikwijdte en moet in Brussel nog door de besluitvormingsprocessen heen. “Dat duurt meestal even, we gaan daarom vooralsnog verder met de lopende samenwerking met FNLI (industrie) en CBL (supermarkten) voor de aanpak van oneerlijke handelspraktijken door middel van geschillenbeslechting. Mogelijk sluit dit initiatief straks goed op de EU-regelgeving.”

EU commissaris Hogan wil onder meer late betalingen (30 dagen of meer) aan kleine en MKB-leveranciers bestrijden. Er bestaat sinds 2013 al een EU-richtlijn op dit terrein. Deze heeft in de praktijk geen verandering teweeggebracht. “We vragen ons af hoe de nieuwe wetgeving dat wel zou doen. Naleving kan je met een wet niet afdwingen; het moet bij ondernemers vandaan komen”, aldus Calon.

In het kort
* Iedere lidstaat moet een bevoegde autoriteit instellen. Onduidelijk is nog of het huidige private initiatief van LTO/FNLI/CBL voldoende invulling zou geven aan dit ‘klachtenloket’;
* Betaaldiscipline: betalingen voor leveringen moeten plaatsvinden binnen 30 dagen na levering of, als dat later is, na ontvangst van de factuur;
* Een koper kan een order voor levering van verse producten op korte termijn niet meer annuleren als het onmogelijk is voor de leverancier om nog een alternatieve markt te vinden;
* Een koper kan niet eenzijdig en met terugwerkende kracht leveringsvoorwaarden (prijs, kwaliteit, volume, tijdstip, frequentie) wijzigen;
* Een koper kan een leverancier niet verplichten mee te betalen aan verliezen die bij de afnemer plaatsvinden en waar de leverancier dus geen invloed op heeft.

 Lees verder Voorstel Phil Hogan oneerlijke handelspraktijken

 

12 april 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven