Xylella preventie-protocol aangepast

Boomkwekers, telers van vaste planten en handelaren zijn zeer alert op insleep van de plantenziekte Xylella fastidiosa. Dat zou voor de sector rampzalig zijn met harde en verstrekkende gevolgen voor de betrokken boomtelers en handelaren. Daarom is het preventie-protocol opgesteld.

In zo’n geval zal een bufferzone van vijf kilometer worden ingesteld. Uit die zone, die vijf jaar van kracht kan blijven, mogen dan geen waardplanten van Xylella worden verhandeld. Wanneer uitroeiing mogelijk is en adequaat ter hand wordt genomen, dan is het mogelijk de zone van 5 kilometer te verkleinen naar 1 kilometer en de periode te verkorten naar 12 maanden.  Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, o.a. dat bij  intensieve monitoring en toetsing geen Xylella wordt gevonden en vernietiging heeft plaatsgevonden van waardplanten in een straal van 100 meter rondom de besmette planten.

De economische gevolgen mogen derhalve niet worden onderschat en dus moet alles aan worden gedaan de ziekte Xylella oftewel olijvenpest buiten de deur te houden. ‘Houd Nederland Xylella-vrij’ luidt de dringende oproep.
Die waarschuwing is gericht aan het adres van telers van bomen en vaste planten, perk-, kuip- en potplanten en eveneens beheerders van openbaar groen. Ook de handelaren worden aangesproken, omdat naast de telers ook zij een reeks maatregelen kunnen nemen om de schadelijke bacterie een slag voor te zijn.

De bacterieziekte Xylella fastidiosa dook een paar jaar geleden op in de hak van Italië en is overigens niet schadelijk voor mensen en dieren. De bacterieziekte is inmiddels ook aangetroffen in Zuid-Frankrijk en in Spanje.  Een waarschuwing voor de ziekte is geen overdreven actie: de aandoening kan op meer dan 400 planten schade veroorzaken.

Lees hier het aangepaste protocol

14 april 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven