25 jaar worstelen met ingrepen

‘25 Jaar worstelen met ingrepen, hoe te stoppen met betwiste ingrepen in de veehouderij?’ is de titel van het rapport dat De Dierenbescherming onlangs heeft uitgebracht. 

Het rapport is inmiddels aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw (LNV). In het rapport worden de verschillende ingrepen in de veehouderij beschreven. De auteurs zetten uiteen wat zoal gedaan is om die ingrepen te stoppen. Een groot aantal in 1996 met een overgangsregeling van 5 jaar toegestane ingrepen, zijn inmiddels beëindigd. Andere ingrepen vinden tot op de dag van vandaag nog plaats. In het rapport is getracht de succes- en faalfactoren voor het al dan niet stoppen met ingrepen in kaart te brengen.

Dit jaar loopt de overgangstermijn van diverse nog toegelaten ingrepen af. “Met een aantal van deze ingrepen kan definitief gestopt worden. Voor andere ingrepen is nog meer onderzoek nodig om dit mogelijk te maken”, zegt Bert van den Berg, Programma manager veehouderij bij De Dierenbescherming.

Het rapport is te downloaden:  https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/nieuws/april_2018/Nota_25_jaar_worstelen_met_ingrepen.pdf 
 

29 april 2018

BRON:
De Dierenbescherming
Naar boven