Debat over landbouw gebaat bij ‘luis in de pels’

Het maatschappelijk debat over de land- en tuinbouw is gebaat bij kritische volgers van resultaten van wetenschappelijke onderzoek dat boeren en tuinders direct raakt. Het Mesdagfonds keek kritisch naar de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het ammoniakbeleid. “We kunnen niet zonder deze luis in de pels van de wetenschap”, zegt LTO bestuurder Trienke Elshof. “Het initiatief houdt de beleidsmakers en wetgever een spiegel voor.”

De land- en tuinbouw staat de laatste jaren nogal eens in het spotlicht van kritische groepen. Onderzoeken, zoals afgelopen week nog door Natuurmonumenten (daling aantal insecten), worden veelal zonder veel doorvragen door de media overgenomen. “Hop, we krijgen als landbouw weer de schuld,” constateert Elshof. “Gelukkig lees ik ook kritiek op de onderzoeken van Natuurmonumenten. Men noemt het wel ‘wetenschapsmarketing’. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.”

LTO Nederland heeft sympathie voor organisaties als Mesdagfonds, maar neemt niet automatische de standpunten en inzichten over. “Zij kritiseren onderzoek, en dat is een rol die wij niet altijd kunnen aannemen. We moeten bereid zijn wetenschappelijke inzichten te spiegelen aan nieuwe inzichten en ook durven beleid en wetgeving te heroverwegen. Dat geldt voor de overheid en ook voor ons.” Bij boeren krommen de tenen als politici om electorale redenen voor het oog makkelijk achter de versimpelde boodschap van de natuur- en milieuorganisaties stappen. “Dat voelt niet altijd goed. Beleid en wetgeving verstillen zodra politieke- en maatschappelijke krachten bezit hebben genomen van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Helemaal als het onderwerpen betreft waarover veel commotie leeft in de samenleving.”

Zo’n onderwerp is verzuring en ammoniak voor veehouders. Hierover is in de afgelopen jaren veel discussie gevoerd. “De veehouderij heeft honderden miljoenen euro’s uitgegeven aan investeringen om de bijdrage aan de verzuring te verminderen. Met resultaat. Laten we dat hardop zeggen en herhalen. Zijn we dan klaar? Neen, we hebben nog best wat te doen. Dan is het voor draagvlak en vertrouwen bij boeren essentieel dat we over een goed systeem van monitoring beschikken. Monitoring mag nooit onderdeel zijn van politieke spelletjes. Daar moeten we streven naar de hoogst mogelijke objectiviteit.  Als het Mesdagfonds daar aan bijdraagt, dan verdienen zij waardering. Dat is niet hetzelfde dat LTO Nederland nu automatisch achter hun onderzoek gaat staan. Ook hier geldt: spiegelen, duiden, kritisch naar kijken, maar wel een kans geven.

De NH3 emissies zijn in de afgelopen 25 jaar meer dan gehalveerd. De opgave van vandaag en in de komende jaren is om die bijdrage nog verder te verminderen. “En dat gaan we doen. Maar dat moeten alle sectoren die bijdragen aan verzuring doen, niet alleen de landbouw de schuld geven. Wij roepen de politiek op daarover in de kamer de juiste kritische vragen te stellen”, besluit Elshof

 


 

 

 

16 mei 2018

BRON:
Naar boven