ABU: Arbeidsmigranten grote toegevoegde waarde

De toegevoegde economische waarde van arbeidsmigranten uit midden- en Oost-Europa is groot, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksinstituut SEO heeft gedaan in opdracht van uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Het is dan ook van groot belang om een aantrekkelijk land te blijven voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede huisvesting, stelt de ABU. LTO Glaskracht Nederland en LTO Nederland ondersteunen deze oproep van harte. Arbeidsmigranten dragen voor ongeveer 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen, becijferde de ABU. De land- en tuinbouwsector is als grootste bedrijfstak goed voor 1,4 miljard. Iets meer dan de helft van de bijdrage van migranten aan het BBP komt ten goede aan lonen en premies voor deze arbeidsmigranten zelf. Het deel dat na aftrek daarvan overblijft - een kleine 5 miljard euro - kan worden gezien als netto bijdrage van arbeidsmigranten aan de welvaart van de Nederlandse bevolking: ongeveer 300 euro per Nederlander. In 2015 was dat nog bijna 4 miljard euro, omgerekend ongeveer 250 euro per hoofd van de bevolking.

Lees verder https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/nieuws/arbeidsmigranten-van-grote-economische-waarde/

11 juni 2018

BRON:
ABU
Naar boven