‘Crisismaatregelen voor boeren vanwege droogte zijn hard nodig’

De aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan zijn rampzalig voor boeren, gewassen en vee. LTO Nederland spreekt over een crisis en heeft een pakket van crisismaatregelen opgesteld. Hierover is overleg met de verantwoordelijk ministeries.

 

De verwachting is dat de komende 2 weken nauwelijks neerslag zal vallen en de regen die daarna mogelijk komt, zal onvoldoende zijn om de gewassen op het land te redden. LTO Nederland bestempelt de huidige droogtesituatie daarom nu als een crisis. Dat maakt dat een pakket van crisismaatregelen om boeren te ondersteunen hard nodig is. LTO Nederland spreekt hierover met de betrokken ministeries.
Het is voor het eerst dat landelijk geldende crisismaatregelen voor boeren van kracht moeten worden vanwege de droogte. Eerder zijn wel crisismaatregelen voor boeren genomen vanwege te veel neerslag in specifieke regio’s.

 

Het pakket aan steunmaatregelen bevat enerzijds uit technische maatregelen en anderzijds uit economische ondersteuning.


Technische crisismaatregelen

         LTO Nederland wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en vanuit de regionale lto-organisaties worden intensieve gesprekken gestart met waterschappen ter voorkoming van mogelijke beregeningsverboden.

         Het verlengen van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland met 2 weken tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen binnen de geldende mest- en milieuregels.

         Boeren krijgen meer tijd om vanggewassen in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld maïs. Boeren moeten deze vanggewassen ook kunnen benutten als veevoer. LTO Nederland wil dat dit gewas, vaak gras, als veevoer kan worden geoogst.

         Boeren krijgen de mogelijkheid om in het najaar opnieuw gras in te zaaien. Dit is nu aan strikte regels gebonden (scheurverbod).

         LTO Nederland gaat in overleg met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren.

 

Economische crisismaatregelen

         LTO Akkerbouw treedt in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte.

         LTO Nederland wil dat de Brede Weersverzekering aantrekkelijker wordt gemaakt door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.

         LTO Nederland gaat in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in aangifte 2018.

         LTO Nederland gaat met RVO.nl in overleg over mogelijk korten op de subsidie op kruidenrijke grasranden.

 

Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou. De maanden april en mei worden geschetst door regionaal zeer hevige en overvloedige regenval. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat boeren onvoldoende gras en maïs kunnen oogsten om hun dieren te voeren gedurende de winter. Inmiddels hebben akkerbouwers soms complete percelen met gewassen op moeten geven.


Voor meer informatie:
Esther de Snoo
communicatieadviseur LTO Nederland
edsnoo@lto.nl
06 537 283 51


06 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven