LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten

Rundveehouders moeten snel duidelijkheid krijgen over de afroming van fosfaatrechten bij lease. Dat zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij. Hij roept landbouwminster Carola Schouten op om helderheid te geven over de toekomst van de 10% afroming bij lease.

In juli werd een motie voorgesteld door Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) in de Tweede Kamer aangenomen. Hierin werd bepleit dat bij huur en verhuur van fosfaatrechten binnen een kalanderjaar niet 10% van de geleasede fosfaatrechten hoeft te worden ingeleverd bij de overheid. Bij de koop en verkoop van fosfaatrechten is dit namelijk wel het geval. Het tijdelijk kunnen leasen van fosfaatrechten zonder afroming maakt het voor rundveehouders mogelijk om tijdelijk veranderingen in de omvang van de veestapel binnen een kalenderjaar op te vangen. Met lease wordt bedoeld het tijdelijk huren of verhuren van fosfaatrechten van een beperkt portie fosfaatrechten binnen een kalenderjaar.

Ondanks deze aangenomen motie, heeft het ministerie van LNV nog geen duidelijkheid gegeven over de uitvoering van deze motie. Meulenbroeks: “Rundveehouders moeten weten waar ze aan toe zijn dit jaar. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering vereist dat ze tijdelijk fosfaatrechten moeten kunnen leasen zonder rundveehouders direct weer 10 procent van hun fosfaatrechten moeten inleveren.”

Meulenbroeks wijst erop dat het rond krijgen van de fosfaatrechtenplanning voor dit jaar voor rundveehouders een uitdaging is. Dit jaar is immers ook voor het eerst dat zij met fosfaatrechten te maken hebben. Meulenbroeks: “Rundveehouders moeten hun fosfaatrechtenplanning voor het einde van het jaar op orde hebben. Het is vaak lastig voor hen om exact in te schatten hoeveel fosfaatrechten ze nodig hebben. Flexibiliteit bij overdracht van een kleine hoeveelheid fosfaatrechten binnen een kalenderjaar is daarom zeer wenselijk. De behoefte aan duidelijkheid is heel groot.”

 

30 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven