Eerste Tuinbouwakkoord is een feit

Land- en tuinbouworganisaties en overheden hebben een akkoord getekend voor de gehele tuinbouwsector. LTO Nederland is een van de ondertekenaars.
Via dit Tuinbouwakkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De ondertekening van het Tuinbouwakkoord is een belangrijke stap voor de toekomst van de gehele tuinbouw in Nederland. Centraal staat dat de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse tuinders verstevigd wordt door in te zetten op 7 prioriteiten.”
Uitvoeringsagenda
Via deze 7 prioriteiten zet de tuinbouwsector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. De 7 prioriteiten zijn energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering. Op basis van het akkoord dat op 14 maart is ondertekend, conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de tuinbouwsector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken.
Minister Schouten: omschakeling naar kringloop
Deze doelen sluiten aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale ‘Klimaatakkoord’. Minister Schouten (LNV): “De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt, gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor."

15 maart 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven