LTO spreekt met Tweede Kamer over plantgezondheid

Op 16 april organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over plantgezondheid. De vaste commissie voor LNV nodigde op initiatief van Von Martels (CDA) en De Groot (D66) boeren en tuinders, belangenorganisaties en wetenschappers uit om te vertellen over hun visie op plantgezondheid. Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland, mocht een bijdrage leveren.
Bij zijn inbreng vroeg Baecke de Kamerleden om oog te hebben voor een balans tussen de korte en de lange termijn: “Om ook in de toekomst wereldwijd koploper te zijn bij de teelt van gezonde, groene en gewaarde producten moeten boeren en tuinders ook vandaag en morgen hun gewassen gezond kunnen houden”.
Het rondetafelgesprek vond plaats op dezelfde dag dat minister Schouten haar Toekomstvisie gewasbescherming 2030 presenteerde. LTO Nederland herkent veel van de eigen ambitie ‘Gezonde teelt, gezonde toekomst’, die de sector in 2017 formuleerde. Het is nu cruciaal dat de plannen worden uitgevoerd.
Baecke: “Er is een intensief uitvoeringsprogramma nodig met concrete doelen, mijlpalen en activiteiten, met bijbehorend tijdpad. Zo’n transitie draait bovendien niet op lucht. Om de toekomstvisie van Schouten te realiseren is een extra investeringsimpuls nodig. Wij vragen het ministerie hier tussen nu en 2023 € 60 miljoen aan bij te dragen. Deze oproep wordt ondersteund door een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en de maatschappij. We staan gezamenlijk klaar om dit bedrag tenminste te verdubbelen.”
De Kamerleden stelden tijdens het rondetafelgesprek verschillende vragen aan Baecke. Men was onder meer benieuwd hoe de bodemvruchtbaarheid verbeterd kan worden en welke rol de politiek daarbij kan spelen; waarom LTO Nederland vóór het gebruik van bepaalde neonicotinoïden heeft gelobbyd; en waar de gevraagde bijdrage van € 60 miljoen in geïnvesteerd zou worden.
Het rondetafelgesprek is terug te kijken op de website van de Tweede Kamer. Via deze link komt u direct bij de inbreng van Baecke uit.
LTO Nederland heeft voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper ingediend. Dat is hier te vinden.
Op 24 oktober is in de Tweede Kamer een algemeen overleg over gewasbescherming. De vaste commissie voor LNV gaat dan met minister Schouten van LNV en staatssecretaris van Veldhoven van I&W het gesprek aan over onder meer de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.
 

18 april 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven