LTO over kringlooplandbouw in Tweede Kamer

De vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseerde op 13 juni een rondetafelgesprek over de realisatie van LNV-visie. LTO Nederland was uitgenodigd om meer te vertellen over het agrarisch perspectief op kringlooplandbouw, in relatie tot de ondernemer, natuur, milieu en de consument.
De visie die minister Schouten op kringlooplandbouw heeft sluit aan op de dagelijkse praktijk én de ambities van Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland onderschrijft de koers.
Maar met de visie alleen zijn we er nog niet. Wat is er nodig om de ambities te realiseren? Hans Van den Heuvel, algemeen directeur LTO Nederland, vroeg in de Tweede Kamer aandacht voor de honderden projecten, pilots en demo’s die al in de land- en tuinbouw plaatsvinden. Maar ook voor het fundament voor de realisatie van de visie: verdienvermogen voor de agrarisch ondernemer.
Meer informatie over hoe LTO Nederland denkt dat de visie kringlooplandbouw gestalte kan krijgen? Lees hier het position paper.

13 juni 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven