Voorkom hittestress bij uw dieren

Deze dagen worden extreme temperaturen verwacht. Om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen geven wij u een aantal algemene tips. Meer uitgebreide tips per diersoort kunt u vinden op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren: https://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/diergezondheidstips-bij-warm-weer
Algemeen:
-          Zorg voor voldoende schoon en vers drinkwater (controleer regelmatig of alle watersystemen werken en voldoende watersnelheid hebben) voor dieren van alle leeftijden;
-          Zorg voor fris voer en voer op koelere tijden;
-          Overleg met uw voervoerlichter en dierenarts over het bijvoeren met ondersteunende middelen (denk hierbij aan buffer voor melkvee, vitamine C voor pluimvee);
-          Geef dieren niet te veel krachtvoer ineens, bij herkauwers kan dit vanwege de verminderde ruwvoeropname leiden tot pensverzuring;
-          Ben extra alert op hygiëne in de stal (schone, droge ligplaatsen en voerbakken/plaatsen);
-          Bestrijd ongedierte (luizen, vliegen, myiasis);
-          Zorg voor verkoeling in de stal (ventilatoren, nat maken daken) en zorg ervoor dat de hitte zoveel mogelijk buiten blijft door bijvoorbeeld het afplakken van lichtplaten en ramen;
-          Controleer de sensoren waar de koelingsystemen op aanslaan;
-          Plan activiteiten niet op het heetst van de dag;
-          Stel handelingen die stress kunnen geven, indien mogelijk, uit (overleg eventueel met uw dierenarts).
Extra aandachtspunten voor dieren die buiten lopen:
-          Zorg voor voldoende beschutting;
-          Zorg er, bij voorkeur, voor dat dieren niet op het heetst van de dag buiten staan. Weid dieren liever s’avonds of s’nachts;
-          Ben alert op vermeende koele plaatsen. Schaduwplaatsen zijn niet per definitie ideaal: omdat veel dieren op dezelfde plaats willen gaan staan of liggen. Deze plaatsen worden daarmee vaak verzamelplaatsen van dieren maar ook mest (hygiëne). Daarnaast kan de temperatuur in bepaalde hokken in de zon behoorlijk oplopen met als gevolg wel schaduw maar zeker geen verkoeling;
-          Zorg voor voldoende voer in de wei (fris en voer eventueel vaker bij, bij voorkeur op koelere momenten op de dag);
-          Wees alert op eventuele zonnebrand.

24 juli 2019

BRON:
Naar boven